Mobila fordonshinder med olika säkerhetsnivåer

Mobila fordonshinder har utvecklats för militära ändamål för att sedan applicerats civilt och är nu på väg att bli ett vardagligt inslag i gatubilden. Dessa hinder finns med olika nivåer av säkerhet, från hinder som stoppar mindre fordon till hinder som stoppar lastbilar på 40 ton.

Det viktiga med ett mobila hinder är att de erbjuder rätt nivå av säkerhet och är svåra för en terrorist att manipulera. Samtidigt ska de vara smidiga för användaren att montera och lätta att flytta åt sidan, vid behov, för polis, ambulans och räddningstjänst eller andra fordon med tillträde.