Montage och stoppsträckor

Att intrångsskyddet är enkelt och snabbt att montera, att öppna och stänga, är viktiga aspekter att ta med i beräkningarna när beslut om typ av skydd ska tas.

Används temporära skydd är det mycket vunnet om skyddet kan förmonteras på en angränsande yta, utan att trafikflödet påverkas. När det är dags att spärra av rullas skyddet lätt på plats. Förmontage på angränsande yta är extra viktig vid kortvariga event som fotbollsmatcher och konserter, där större vägar tillfälligt ska stängas av och skyddas. 


Generellt sett är intrångsskydd med den kortaste stoppsträckan förankrade eller väldigt stora och tunga, tar lång tid att montera samt öppna och stänga. Det finns ett undantag! BLF Fordonsbarriär MVB 3x ger full effekt och stoppar fordon vid en attack.

Skydd som har lång stoppsträcka har ett begränsat användningsområde då det sällan finns utrymme att stoppa fordonet. 

 

Tabellen till vänster visar olika varianter av skydd med för- och nackdelar.