Permanenta fordonsskydd

Fast monterade säkerhetspollare, testade för fordonsattacker, är en kostnadseffektiv lösning som ger bra framkomlighet åt fotgängare och cyklister och kan utformas estetiskt. Nackdelen är att pollarna kan hindra fordonstrafik som behöver passera som räddningsfordon, varutransporter m fl. 

Lösningen är flyttbara pollare med en fast installation under mark, som fortfarande kräver grävning på plats.

 

Denna lösning fungerar för varu- och liknande transporter, men inte lika väl när Räddningstjänsten snabbt behöver komma förbi.