Temporär fordonsbarriär

Behovet av att skydda staden mot fordonsattacker är relativt nytt och det finns många platser som inte har kunnat utrustats från grunden med skydd för attacker. Det finns därför en stor efterfrågan på temporära barriärer.

 

Generellt sett är intrångsskydd med den kortaste stoppsträckan förankrade eller väldigt stora och tunga, tar lång tid att montera samt öppna och stänga. Men det finns ett undantag!

 

BLF Mobil Fordonsbarriär MVB 3X ger full effekt och stoppar fordon vid en attack (fordonets vikt 7200 kg, hastigheten 50 km/timme, stoppsträcka:19 meter). Fordonsbarriären är lätthanterlig, snabb att montera samt öppna och stänga eftersom den inte kräver fast förankring.

 

BLF Mobil fordonsbarriär MVB 3X är testat enligt internationella standards. 

Andra viktiga aspekter är montage och praktisk användning när skyddet är på plats. Hur enkelt är det att öppna och släppa in eller ut behöriga fordon? Och hur lång är stoppsträckan?