Inspirerande företagsklimat

- För oss är trivsel och utveckling centralt. Arbetar du på Blinkfyrar är du delaktig och kan påverka din situation och även utveckla processerna på företaget. Vi sätter människan i centrum. Målet är att skapa en harmonisk och dynamisk organisation som bygger på delaktighet och engagemang.

Genom delaktighet och engagemang föds passion
Och med passion kommer vi långt! Innovation är en passion som det arbetas med både internt och med externa samarbetspartners.

Våra medarbetare och kollegor är vår största tillgång. Vi fortsätter att arbeta för ett positivt och inspirerande klimat på företaget där kunskap, kreativitet och motivation är nyckelbegrepp. Ett företagsklimat där idéer kläcks och förverkligas.

Personalen genomgår fortlöpande utbildning och kompetensutveckling för att hålla sig ajour med det senaste inom trafiksäkerhet. Processerna utvecklas kontinuerligt och det investeras i administrativa verktyg som stödjer denna utveckling. Alla anställda med personalansvar har genomgått en utbildning i People Management.