Inspirerande företagsklimat

- För oss är trivsel och utveckling centralt. Arbetar du på Blinkfyrar är du delaktig och kan påverka din situation och även utveckla processerna på företaget. Vi sätter människan i centrum. Målet är att skapa en harmonisk och dynamisk organisation som bygger på delaktighet och engagemang.

Genom delaktighet och engagemang föds passion
Och med passion kommer vi långt! Innovation är en passion som det arbetas med både internt och med externa samarbetspartners.

Våra medarbetare och kollegor är vår största tillgång. Vi fortsätter att arbeta för ett positivt och inspirerande klimat på företaget där kunskap, kreativitet och motivation är nyckelbegrepp. Ett företagsklimat där idéer kläcks och förverkligas.

Personalen genomgår fortlöpande utbildning och kompetensutveckling för att hålla sig ajour med det senaste inom trafiksäkerhet. Processerna utvecklas kontinuerligt och det investeras i administrativa verktyg som stödjer denna utveckling. Alla anställda med personalansvar har genomgått en utbildning i People Management.

 

Socialt engagemang - Den dagliga verksamheten

På Blinkfyrar är vi glada över att kunna erbjuda arbete för personer i daglig verksamhet. Ända sedan slutet av 1980-talet har vi haft fyra till fem personer med funktionsnedsättning som arbetat hos oss, hel- eller deltid.

Den dagliga verksamheten är ett samarbete mellan Blinkfyrar och Lunds kommun i ett led att skapa arbetsmöjligheter åt alla, även för de personer som behöver en sysselsättning som är personanpassad eller anpassad efter intressen, behov och förutsättningar.

 

 

Lär känna oss

 

"Det är gott att kunna vara med och påverka"

- Jag har jobbat på Blinkfyrar sedan 2008 och trivs bra. Jag kommer säkert att fortsätta tills pensionen. Som ansvarig för montagematerial som förvaras utomhus trivs jag med att vara just utomhus och att ha mycket att göra. Det händer att jag lämnar förslag på hur arbetet på lagret kan utvecklas och flera förslag har mottagit positivt av ledningen. Det är gott att kunna vara med och påverka.          

- Stanly Jönsson. lagerarbetare                                                                                 

 

"En mix av trygghet, stabilitet och utmaning"

- Blinkfyrar är ett stabilt och tryggt företag med starkt kvalitetsfokus. Jag är glad för möjligheten jag fått att utvecklas inom företaget.

Att trivseln är hög vittnar den låga personalomsättningen om, och många anställda har precis som Joachim, arbetat på flera olika avdelningar under sina år som anställda på företaget.

- Jag känner att jag kan bidra till utvecklingen  genom att ge förbättringsförslag. Och att dagligen sättas på prov i problemlösning av akuta produktionsärenden är en utmaning som jag gillar!

- Joachim Jägestedt, produktionsansvarig

 

"Vi har kul tillsammans!"

- Att arbeta med leverantörsfakturor är rätt så rutinbaserat. För av skapa avbrott arbetar jag också med kundinbetalningar och fraktsättning. Vi är ett roligt gäng, vi har kul tillsammans och det är viktigt för trivseln tycker jag.

Ingrid känner inte att hon kan påverka investeringar i ekonomi- och logistiksystem, när det gäller att fatta beslut. Däremot upplever hon att Blinkfyrar tar vara på hennes erfarenhet och att hennes synpunkter och idéer vad gäller behov och funktioner tas i beaktande för inför beslutsfattandet.

Förbättringsprocessen pågår ständigt.

- Ingrid Gyllenskiöld, ekonomiassistent

 

"Lite som att vara Sherlock Holmes"

- Jag trivs med att vara lite av Sherlock Holmes och kunna hjälpa kunderna med lösningar på deras skyltproblematik. Det är fantastiskt att, efter över tre år, få lära sig nya saker varje dag!

Som representant tillbringas mycket tid på resande fot. Att ingen dag är den andra lika passar Johan bra och han är tillfreds med att vara länken mellan kund och företag. Kontinuerliga månadsmöten och kravet att komma med minst två förbättringsförslag per år gör att Johan, trots att han är stationerad på Stockholmskontoret, känner gemenskap med kollegorna både i Staffanstorp, Göteborg och Sundsvall och delaktiget i Blinkfyrars verksamhet. Det stimulerande dagliga arbetet utgör för tillfället Johans vidareutveckling.

- Skulle jag vilja gå en utbildning i framtiden kan jag själv lägga förslag på, och ta initiativ till en lämplig.

- Johan Nordh, representant