Vi leder den digitala vägmärkeshanteringen

Blinkfyrar har ända sedan starten år 1960 fokuserat på innovation och produktutveckling. Detta fokus har tagit oss till den marknadsledande position vi har idag inom vägmärken, trafikavstängningsmaterial, trafiksäkerhetsutrustning och digital vägmärkeshantering.


Med en rikstäckande försäljnings- och serviceorganisation är Blinkfyrar en viktig leverantör till privata aktörer och entreprenörer, stat och kommuner. Vi har även en stabil exportverksamhet av kompletta produkter samt montagematerial.


Vi är ett privatägt företag med drygt 50 anställda och en omsättning på cirka 180 miljoner kronor. Huvudkontoret är placerat i Staffanstorp, 15 minuters bilväg från Malmö och nästan lika kort avstånd från Sturups flygplats. Vi har filialer i Stockholm och Sundsvall.


Blinkfyrar ägs av Söderbergföretagen, vars mål för företaget är fortsatt expansion.


Blinkfyrar kan erbjuda många specifika lösningar för avgränsade behov, samtidigt är det först när hela kedjan utnyttjar bästa tillgängliga teknik som den fulla potentialen används.
 
För att uppnå vår vision att bli en vägmärkestillverkare av yppersta världsklass tar vi hjälp av all tillgänglig teknik. Vi är oftast först att implementera nya lösningar.
 
Blinkfyrar var först med ett beräkningsprogram för hållfasthetsberäkning av vägmärken. Vi var först med digital produktion av vägmärkesreflex och är nu först med ett helt digitalt flöde.
 
Med vår Skyltgenerator kan du som kund själv rita vägvisare, gatunamn och andra enklare vägmärken. Flödet genom Blinkfyrar är helt digitalt: beställning görs i kundens portal som läses in i vårt affärssystem, ordern hanteras helt digitalt och slutligen skickas fakturan digitalt.
 
Blinkfyrar erbjuder sina kunder flera olika koncept. Ett internt digitalt flöde var det första steget i i vårt koncept med digitala lösningar - iBLF Digitala staden.
 
iBLF Digitala staden är smarta digitala lösningar och består iBLF Portalen med appen SiM – Sign Inventory Management och appen CiS – Critical Infrastructure Surveillance. Dessa två tjänster kan sammankopplas.
 
Säkra staden hjälper städerna att skydda sina medborgare från t ex terrorhot. I konceptet ingår t ex barriärer och olika säkerhetspollare. Varje säkerhetslösning och varje kund blir specifik utifrån behov och platsens möjligheter.
 
Blinkfyrar Säker Cykling innefattar en mängd olika lösningar som vi utvecklat tillsammans med våra kunder. Konceptet erbjuder ett komplett sortiment för cykelvägvisning – stolpe, skylt, infästning och fundament kompletteras med nya cykelprodukter som solcellsdrivna ledljus, ljusarmarmaturer för gång- och cykelväg samt nyskapande cykelställ.
Blinkfyrar Säker Cykling symbolen är en garant för produkter som ökar trafiksäkerheten och tryggheten för både fotgängare, cyklister och andra trafikanter.

 

Affärsidé

Blinkfyrar ska utveckla, konstruera, tillverka samt marknadsföra orienterings- och säkerhetssystem av högsta möjliga kvalitet, för att hela tiden möta trafikens föränderliga behov.

 

 

Vision - en vägmärkestillverkare i yppersta världsklass

Vi ska vara en vägmärkestillverkare av yppersta klass. Genom nyfikenhet och vilja att ständigt förbättra och utveckla marknaden och trafiksäkerheten ska Blinkfyrar fortsätta visa god lönsamhet och växa till ett företag med en årlig omsättning på 250 miljoner kronor. Innovationen sker genom egen utveckling, men också tillsammans med noggrant utvalda samarbetspartners. Ramarna för arbetsprocesser för bland annat ökad leveranssäkerhet är satta och nu satsar vi på att förbättra oss på detaljnivå.

 

Genom nyfikenhet och vilja att ständigt förbättra och utveckla marknaden och trafiksäkerheten ska Blinkfyrar fortsätta visa god lönsamhet och växa till ett företag med en årlig omsättning på 250 miljoner kronor. Innovationen sker genom egen utveckling, men också tillsammans med noggrant utvalda samarbetspartners.

Ramarna för arbetsprocesser för bland annat ökad leveranssäkerhet är satta och nu satsar vi på att förbättra oss på detaljnivå.

 

Arbetsmetod

Blinkfyrar arbetar ständigt med förbättringar. Det kan gälla förbättringar vad gäller arbetsprocesser, vad gäller attityder genom större delaktighet och möjlighet att påverka. Sedan flera år tillbaka arbetar Blinkfyrar framgångsrikt med LEAN som sin verktygslåda för att förbättra och utveckla processer och arbetsmiljö. Arbetet med att rensa bort onödiga processer och saker som flyttar fokus från det som är viktigt pågår ständigt. Målen och vägen dit är förankrad hos medarbetarna. Alla är viktiga och behövs för att nå det resultat vi vill ha.

Tillsammans har vi skapat en välorganiserad och funktionell arbetsplats där vi städat, och kontinuerligt städar upp och sorterar verksamheten. Onödiga saker som stjäl energi och fokus har tagits bort. Resultatet är tidsvinster, ökad kvalitet både i kundkontakten och i produktonen, vilket bland annat inneburit förbättrad leveranssäkerhet.