Vi leder den digitala vägmärkeshanteringen

Blinkfyrar har ända sedan starten år 1960 fokuserat på innovation och produktutveckling. Detta fokus har tagit oss till den marknadsledande position vi har idag inom vägmärken, trafikavstängningsmaterial, trafiksäkerhetsutrustning och digital vägmärkeshantering.

Med en rikstäckande försäljnings- och serviceorganisation är Blinkfyrar en viktig leverantör till privata aktörer och entreprenörer, stat och kommuner. Vi har även en stabil exportverksamhet av kompletta produkter samt montagematerial.

Vi är ett privatägt företag med drygt 50 anställda och en omsättning på cirka 180 miljoner kronor. Huvudkontoret är placerat i Staffanstorp, 15 minuters bilväg från Malmö och nästan lika kort avstånd från Sturups flygplats. Vi har filialer i Stockholm, Göteborg samt Sundsvall.

Blinkfyrar ägs av Söderbergföretagen, vars mål för företaget är fortsatt expansion.

Affärsidé

Blinkfyrar ska utveckla, konstruera, tillverka samt marknadsföra orienterings- och säkerhetssystem av högsta möjliga kvalitet, för att hela tiden möta trafikens föränderliga behov.

Vi ska vara en vägmärkestillverkare av yppersta klass. Genom nyfikenhet och vilja att ständigt förbättra och utveckla marknaden och trafiksäkerheten ska Blinkfyrar fortsätta visa god lönsamhet och växa till ett företag med en årlig omsättning på 250 miljoner kronor. Innovationen sker genom egen utveckling, men också tillsammans med noggrant utvalda samarbetspartners. Ramarna för arbetsprocesser för bland annat ökad leveranssäkerhet är satta och nu satsar vi på att förbättra oss på detaljnivå.

Vision - en vägmärkestillverkare i yppersta världsklass

Genom nyfikenhet och vilja att ständigt förbättra och utveckla marknaden och trafiksäkerheten ska Blinkfyrar fortsätta visa god lönsamhet och växa till ett företag med en årlig omsättning på 250 miljoner kronor. Innovationen sker genom egen utveckling, men också tillsammans med noggrant utvalda samarbetspartners.

Ramarna för arbetsprocesser för bland annat ökad leveranssäkerhet är satta och nu satsar vi på att förbättra oss på detaljnivå.

Arbetsmetod

Blinkfyrar arbetar ständigt med förbättringar. Det kan gälla förbättringar vad gäller arbetsprocesser, vad gäller attityder genom större delaktighet och möjlighet att påverka. Sedan flera år tillbaka arbetar Blinkfyrar framgångsrikt med LEAN som sin verktygslåda för att förbättra och utveckla processer och arbetsmiljö. Arbetet med att rensa bort onödiga processer och saker som flyttar fokus från det som är viktigt pågår ständigt. Målen och vägen dit är förankrad hos medarbetarna. Alla är viktiga och behövs för att nå det resultat vi vill ha.

- Tillsammans har vi skapat en välorganiserad och funktionell arbetsplats där vi städat, och kontinuerligt städar upp och sorterar verksamheten. Onödiga saker som stjäler energi och fokus har tagits bort. Resultatet är tidsvinster, ökad kvalitet både i kundkontakten och i produktonen, vilket bland annat inneburit förbättrad leveranssäkerhet, säger Johnny Appelkvist, produktionschef.