Våra senaste nyhetsbrev

Välkommen att läsa våra fem senaste nyhetsbrev. Vill du anmäla dig för prenumeration gör du det enklast genom att klicka på Nyhetsbrev i listen ovan.

Våra nyhetsbrev

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda byggvaror och arbetar för att påverka produktutvecklingen mot en giftfri bebyggd miljö.

Byggvarubedömningens miljöbedömning görs utifrån kriterier som utvärderar de ingående ämnenas egenskaper vid tillverkning, användning och bortskaffande.Varan kan få bedömningen rekommenderas, accepteras eller undviks.

I Filbanken finner du aktuella Byggvarubedömningar.