Kvalitetspolicy

 

Kvalitetspolicy

AB Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för trafiklösningar och digital skyltning och vi ser ett aktivt kvalitetsarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.

Vi är flexibla, lyhörda och professionella och ska vara kundens första val då vi alltid levererar enligt kundens krav och behov, både på kort och lång sikt

Vi ställer höga krav på oss själva, våra samarbetspartners och leverantörer. Bra samarbete och kvalitet i alla led är en förutsättning för att lyckas!

Vi har tydliga mål för vårt kvalitetsarbete och arbetar med löpande dokumenterad uppföljning

Vi är en attraktiv arbetsgivare och har kompetenta och engagerade medarbetare. Vi ser till att alla anställda är kvalificerade för det arbete de utför, och våra medarbetare kan påverka och utvecklas hos oss

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att säkerställa att vi alltid ligger i framkant och möter eller överträffar kundens förväntningar.

Staffanstorp 2020-01-02

AB Blinkfyrar

Elisabeth Nagy

VD