Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy
AB Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för trafiklösningar och digital skyltning och vi ser ett aktivt kvalitetsarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.
Vi är engagerade, nytänkande och pålitliga och skapar värden för våra kunder och för omvärlden. Både på kort och lång sikt
Vi ställer höga krav på oss själva, våra samarbetspartners och leverantörer. Bra samarbete och kvalitet i alla led är en förutsättning för att lyckas!
Vi har tydliga mål för vårt kvalitetsarbete och arbetar med löpande dokumenterad uppföljning
Vi är en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare. Vi ser till att alla anställda är kvalificerade för det arbete de utför, och våra medarbetare kan påverka och utvecklas hos oss
Vi arbetar med ständiga förbättringar för att säkerställa att vi alltid ligger i framkant och möter eller överträffar kundens förväntningar.

Staffanstorp 2020-01-02

AB Blinkfyrar

Elisabeth Nagy

VD