Välkommen Elisabeth Nagy

Vid årsskiftet tillträder Blinkfyrars nya VD Elisabeth Nagy. Elisabeth ersätter Jonas Forsvall, som efter 11 framgångsrika år valt att ta sig an delvis nya utmaningar inom bolaget. Jonas kommer att fortsätta att arbeta med utvecklingen av Blinkfyrars tjänsteförsäljning.

 

Vad var viktigt för dig när du valde att bli Blinkfyrars nästa VD?

Ägaren, miljön på kontoret och produkterna som enligt mig ligger i tiden. Blinkfyrar har en bra, långsiktig ägare i Söderbergföretagen, som satsar på tillväxt. Ägaren gör dessutom mycket gott för samhället, vilket också tilltalar mig. På kontoret slås jag av innovationskraften, kompetensen och arbetsglädjen bland medarbetarna.

 

Vilka skulle du vilja säga är dina främsta styrkor?

Jag har haft olika chefsroller genom åren, alltid kopplat till industrin. Jag har arbetat i organisationer i alla storlekar och vet hur flexibla och agila organisationer byggs upp, fungerar och ständigt anpassas till omgivningens behov och krav.

 

Vad står först på agendan?

Det viktigaste är att lära känna medarbetarna, produkterna och våra kunder. Medarbetarna har ett härligt innovationstänk och en enorm produktkunskap som det ska bli fantastiskt att ta del av. En eller två utmaningar har de också som de vill komma till rätta med. Jag kommer att lyssna mycket!

 

 

Elisabeth Nagy är högskoleingenjör från Lunds Tekniska Högskola och har också en Executive MBA från Ekonomihögskolan i Lund. Hon kommer närmast från tjänsten som Customer Operation Director hos Domino Print & Apply AB.

 

I mars delas den första donationen på en miljon kronor per år, i ett första skede under tre år, på Ekonomihögskolan i Lund. Priset heter Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management och delas under premiäråret 2019 ut den 12 mars. Dagen efter, den 13 mars anordnar Ekonomihögskolan en dag med populär- och tvärvetenskapliga föreläsningar inom hälso- och sjukvårdsekonomi. Priset delas ut till förnyare inom ekonomi och management.