Vi monterar, driftsätter och servar trafikljus

Trafiksignaler eller trafikljus är ett nytt tjänsterbjudande från oss. Vi kan hantera hela eller delar av en entreprenad.

Trafikljus

Mobiliteten och rörligheten i trafiken fortsätter öka. Det gör att man nu tittar på hur man med hjälp av automatiserad styrning av trafikljus kan styra trafiken på ett intelligent sätt för att kollektivtrafiken samt räddningsfordon ska kunna ta sig fram i tid. Samtidigt kopplas detta ihop med klimatmålen där utsläppen ska minskas via en effektivare genomsläpplighet på våra vägar.

Till detta erbjuder vi tillbehör såsom t ex stolpar och fundament.

Projekt & Service erbjuder hela eller delar av trafikljusentreprenad. Läs mer om denna avdelning nedan.

Vi erbjuder drift & underhåll på följande

Gatubelysning

Tänk att bara byta några lampor, vilken skillnad det gör. Att se till att bilvägar, cykel- och gångbanor är korrekt upplysta kan vi hjälpa till med.