Marknadsdrivande innovatör och entreprenör

En intensiv produktutveckling grundad i företagets samlade kunskap och mångåriga erfarenhet har lett till den ledande marknadsposition Blinkfyrar har idag.

I rollen som marknadsledare ligger ansvaret att driva utvecklingen framåt. Därför satsar vi på att hela tiden erbjuda de bästa produkterna och den senaste produktionstekniken.

En komplett leverantör

Blinkfyrars kombination av permanenta, temporära, mekaniskt variabla och digitala skyltar ger obegränsade möjligheter att exponera budskap. Lägg därtill hela sortimentet av produkter för ”Arbetet På Väg” inklusive fordonsmonterat och tunga skydd och du får en komplett leverantör.

Blinkfyrars organisation möjliggör rikstäckande leveranser och företaget har även en stabil exportverksamhet, både av kompletta produkter och montagematerial. 

Söderbergföretagen har Blinkfyrar en långsiktig ägare vars mål för företaget är fortsatt expansion.