Säker cykling

Blinkfyrar har under många år försett marknaden med bl.a smart och trafiksäker cykelvägvisning, anpassad efter önskemål.

Säker cykling

Blinkfyrar leder cykelvägvisningen i Sverige. Vi erbjuder unika, flexibla skyltar för varje ändamål. Till detta erbjuder vi också belysningslösningar till cykelstigar, smarta överfartsprodukter och snygga cykelställ. Flera av nedanstående produkter utformas unikt för era ändamål. Om du har behov av dessa produkter kontakta våra innesäljare här.

Våra cykelvanor 

En resvaneundersökning visar att det framförallt är yngre personer som cyklar. Bland alla barn och ungdomar i åldern 6–24 år cyklade 16 % under en genomsnittlig dag.

Över en miljon svenskar cyklar varje dag

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka 1 043 000 personer i åldrarna 6–84 år, eller 11 procent av befolkningen. Dessa cyklade i genomsnitt cirka sju kilometer var, fördelat på 2,3 resor. Det största antalet cykelresor sker i större städer med omgivande kommuner, runt 45 procent. Cykling är framförallt kopplat till sommarhalvåret där andelen som cyklat under en genomsnittlig dag är 14 procent jämfört med 9 procent under vinterhalvåret.

KÄLLA TRAFIKVERKET

 
Kontakta Magnus Welander på Customer SERVICE

Magnus hjälper dig gärna;

Tel: 0200-240400
order@blinkfyrar.se

 

Cykelprodukter - flertalet lösningar

Cykelställ 

Cykelparkering och estetiskt fordonshinder

----------------------------------

Med detta stilrena och enkla cykelställ får du två lösningar i en. Förutom den traditionella funktionen av ett cykelställ där du säkert kan ställa och låsa din cykel så får du i denna lösning också en högsäkerhetsklassad produkt.

Skyltbågar

Skyltbågen passar utmärkt i miljöer såsom gågator, torg, cykelbanor, gårdsgator, parker, företag m.fl. 

----------------------------------

FÖRDELAR
Skyltbågen finns i flera utföranden, för runda och rektangulära skyltar. 
Skyltbågen är en kombinationsskylt både för vägmärken och andra meddelanden som t ex informations­tavlor. 
Väg­märken kan monteras i låg höjd utan vassa utstickande kanter.

Cykelbarometer

Smart cykellösning

----------------------------------

Många kommuner arbetar för att göra det säkrare, snabbare och enklare att cykla. Då behövs pålitlig information om trafikflödet så att åtgärder kan sättas in där de behövs bäst, och för att man ska kunna följa upp genomförda insatser. Cyklisterna  har samtidigt ett intresse av information som kan underlätta deras vardag och göra det roligare att cykla. Kontakta order@blinkfyrar.se för denna produkt.

Referensbilder - inspiration