Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

Detektorsågning

Med många års erfarenhet inom detektorteknik och mångsidig personal så tar vi an oss alla uppdrag, stora som små.

Vi är nästan aldrig beroende av externa entreprenörer då vi har egna TMA-fordon, flaggvaktsutbildad personal samt att vi ritar egna TA-planer där det behövs.

VAD ÄR DETEKTORTEKNIK?

Tekniken bakom detektorer

När man använder detektorer fräser man ner sensorer i form av linor i marken. Dessa detekterar framför allt metallföremål. Tekniken har funnits sen 60-talet men hittar hela tiden nya moderna användningsområden med hjälp av digitalisering och utveckling. Med hjälp av detektorfräsning kan vi bygga smartare städer som både är tryggare och besparar miljö samtidigt som budget.

VÅRA TJÄNSTER & ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Styrning trafiksignaler

Med hjälp av detektorteknik kan du styra trafiksignaler. Du får infromation om när köbildningar uppstår och kan automatiskt styra hur trafiksignalerna ska fungera för att undvika köbildningar och tomgångskörning.

Cykelräknare

Du kan med hjälp av detektorteknik räkna till exempel cyklar som passerar ett visst mål, och dess färdriktning.

Parkeringsledning

Du kan detektera lediga/upptagna parkeringsplatser. Detta minskar söktrafiken och olyckshändelser i parkeringshus. Du kan även räkna bilar som kör in och ut ur en parkeringsyta.

Utöver att styra trafiksignaler med detektorer så finns det andra områden där det är bra att ha detektorer. T.ex en säkerhetsdetektor som förhindrar bommen att stänga när bilen står under, eller en slinga som gör att grindarna/garaget öppnar automatiskt

Statistiken du får ut av detektorer är väldigt användbart som underlag för trafikplanering.
Kontakta oss för att upptäcka möjligheterna med detektorer.

"Små, billiga insatser ger stora samhällsekonomiska vinster. Normalt är återbetalningstiden på drift- och underhållsåtgärder för trafiksignaler kort, ofta under ett år. Att laga en trasig detektor kan återbetala sig på en dag, baserat på studier av ett antal korsningar i Stockholm (Vinst 2,5 Mkr/år; kostnad 7 000 kr).

Även om många korsningar är mindre, är åtgärden synnerligen lönsam. Att ändra en dålig tidssättning i en korsning kan ha en återbetalningstid på ungefär en månad (Vinst 0,5–1 Mkr/ år; kostnad: 50 000 kr), baserat på minskade fördröjningar på tio till 20 procent.
Eftersom trafikförhållandena förändras kontinuerligt räknar man med att trafiksignalens programmering förlorar mellan en och fem procent per år i effektivitet, det betyder att det är lönsamt även med relativt frekvent trafiktekniskt underhåll.

Sverige är en av världens ledande nationer när det gäller oberoende trafiksignaler. Men mycket kan fortfarande förbättras."
-Källa Trafikverket

ÖVRIGA TJÄNSTER

Trafikanordningsplan

En trafikanordningsplan, oftast kallad TA-plan kan vi även rita själva. Saknar ni en så ställer vi gärna upp och ritar en åt er. 

Flaggvakt

All vår personal är även utbildade till flaggvakter. Detta underlättar väldigt mycket att vi både har egna TMA-fordon samt egna flaggvakter. Vi behöver sällan höra av oss till en utomstående entreprenör för att få våra jobb gjorda.  Självklart   hjälper vi gärna till vid era avstängningar också

TMA-Fordon

TMA står för Truck Mounted Attenuator och är ett energiupptagande skydd som ska förhindra allvarliga personskador, både hos förare och vägarbetare. 

Vi har 3 st TMA-fordon och alla är Euro 6 klassade och är utrustade med ATAs TMA-skydd samt ljuspiltavlor. 
Med hjälp av ljuspiltavlan så kan vi skapa budskap för alla olika scenarion vi kan tänkas hamna i. Detta innebär större trygghet för oss men även för trafikanten som blir upplyst om hur den skall köra

Tveka inte att höra av er om ni har ett projekt ni behöver hjälp med. Vi ser möjligheterna där andra ser problem.

Richard Thelin

Projektledare Detektorteknik - AB Blinkfyrar
Richard Thelin

KONTAKT OCH OFFERT

Kontakt:
Richard.thelin@blinkfyrar.se
0723 022 213