Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

ITS - Intelligenta transportsystem

Vi har ett högt tryck på många av våra vägar i Sverige. Som ett led i att skapa bättre trafikflöden i den smarta staden ökar behovet av digitaliserade vägmärken. Digitala vägmärken (VMS), där informationen kan uppdateras kontinuerligt, gör det enklare att styra trafiken, oavsett om det är för att skapa bättre flöden på de stora vägarna eller att guida bilisten till närmaste parkeringsplats.
VMSer är en viktig del i den smarta staden och ger ökad säkerhet, färre trafikstockningar och minskade utsläpp samtidigt som det underlättar för bilisten att ta sig från punkt A till B.

Att kunna styra trafiken med hjälp av trafikljus är en annan lösning, där branschen tittar på hur vi kan ytterligare förbättra våra flöden och samtidigt släppa igenom kollektivtrafik och räddningsfordon.

Parkeringsvägledning är ännu en smart lösning för att guida biltrafikanter rätt. Redan vid kommuninfarterna leds du fram till ledig parkeringsplats och på så sätt slipper vi söktrafiken som ökar utsläppsbelastningen i städerna.

SMART TRAFFIC / SMART CITY

Smart Traffic (digitaliserade och/eller automatiserade lösningar)

– vi erbjuder VMS, digitala skyltar, trafikljusfjärrstyrda infartsskyltar, informativa och kommersiella LED-displayer, parkeringsvägledning och detektering, automatiska fordonshinder, sensorer, kameraövervakning, radar, bil- & cykeldetektering mm.

Blinkfyrar, som funnits sedan 1960, är marknadsledande inom vägmärken, trafikavstängningsmaterial, trafiksäkerhetsutrustning och digital vägmärkeshantering.

Idag är vi en helhetsleverantör inom infrastruktur. Vi arbetar långsiktigt, nära kunden och tar ansvar för hela kundprocessen och produktens livscykel. Vi säkerställer, tack vare vår långa erfarenhet, att alla riktlinjer och regelkrav från Trafikverket efterlevs.

SÄKRA STADEN

Produkter som ökar säkerheten vid fordonsattacker

Terrorhotet har inneburit nya krav på städerna att skydda sina medborgare. Barriärer med skyddande ändamål är inget nytt, de har använts för militära syften. Nytt är däremot att alla platser där folk rör sig kan behöva säkras. Vid nybyggnation eller större förändringar i befintlig miljö kan fordonsskydd integreras som ger hög säkerhet, erbjuder bra framkomlighet och samtidigt tar hänsyn till estetiken.

I de flesta fall handlar det dock om att stärka säkerheten i befintlig stadsmiljö. Genom att utgå från helheten, platsen och behovet av framkomlighet, identifieras de skydd som lämpar sig bäst. Säkerhetspollare är ett effektivt skydd som alltid kräver markarbete för trygg förankring. Varje säkerhetslösning och varje kund blir specifik utifrån behov och platsens möjligheter.

Permanenta fordonsskydd

Fast monterade säkerhetspollare, testade för fordonsattacker, är en kostnadseffektiv lösning som ger bra framkomlighet åt fotgängare och cyklister och kan utformas estetiskt. Nackdelen är att pollarna kan hindra fordonstrafik som behöver passera som räddningsfordon, varutransporter m fl. 

Hel- eller halvautomatiska permanenta fordonsskydd

Höj- och sänkbara säkerhetspollare med installation under mark är exempel på öppningsbara permanenta skydd som ger hög säkerhet och tillgänglighet. Styrningen kan skötas centralt och direkt ifrån fordon. Räddningstjänsten kan då ges tillgång till styrning. Skydden kan vara testade mot fordonsattacker och klassade i olika nivåer. 
Pollare med hög säkerhetsklassning kräver större plats under mark.

Estetiska fordonsskydd

Vi kan numera erbjuda vackra produkter för att skydda t ex en citykärna. I sortimentet finns stora blomkrukor, betongbänkar i olika utföranden, cykelställ mm.

Temporär fordonsbarriär

Behovet av att skydda staden mot fordonsattacker är en verklighet idag och behoven skiljer sig åt. För tillfälliga event, sporthändelser, marknader etc är vår mobila barriär perfekt.

Läs mer här.

Läs mer om Projekt & Service.

Kontakta Thomas Holmström för mer information;
 
thomas.holmstrom@blinkfyrar.se

Projekt & Service

Vi erbjuder en dedikerad projektgrupp som hanterar hela eller delar av en totalentreprenad gällande projekt inom infrastruktur. 
När projekten blir större, mer komplexa och behovet av mer kompetens uppstår så finns vi här. Vår dedikerade projekt- och servicegrupp har lång erfarenhet av infrastrukturprojekt med hög teknisk kompetens.

Redan idag utvecklar vi produkter och applikationer tillsammans med våra kunder. Det kan handla om både enklare lösningar och mer komplexa. Vi orienterar oss ständigt i nyutvecklade produkter/system och behov som marknaden frågar efter och därför kan vi erbjuda innovativa lösningar för att integrera demsamma.