Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

Vägmärken

Det är Blinkfyrars vägmärken du ser ute i vägnätet 

Blinkfyrar är något av en kulturbärare av vägmärken och andra skyltar för att guida trafikanter rätt och säkert. Som trafikmaterialsleverantör har Blinkfyrar funnits sedan 1960. Vi började producera produkten Blinkfyr, en lampa som varnade längs med vägarna. Denna utvecklades sedermera till en kon med belysning på toppen och vår grundare gick vidare till att producera vägmärken. Vi är stolta leverantörer till Sveriges största entreprenadföretag som bygger och underhåller våra vägar. Saknar du något vägmärke eller skylt som du vill beställa, kontakta oss. Vi har eget tryckeri och tillverkning på huvudkontoret i Staffanstorp.

LED-tekniken har genomgått en explosionsartad utveckling. Blinkfyrar har därför lanserat ett flertal variabla skyltar och det redan breda sortimentet för ökad trafiksäkerhet har vuxit.

Samarbeten med flera av världens ledande aktörer inom skyltteknik för variabla budskap har fördjupats. Kombinationen av fasta, permanenta, temporära, mekaniska och digitala skyltar ger närmast obegränsade möjligheter att exponera budskap. Lägg till vårt sortiment av produkter för ”Arbetet På Väg” inklusive fordonsmonterat och tunga skydd. Då får du en komplett leverantör vars nyckelord alltid är säkerhet, aktualitet och flexibilitet.

Vi erbjuder fast monterade och flyttbara skyltar och vägmärken, med fasta såväl som variabla budskap, VMS (variabla meddelande skyltar).

Blinkfyrars VMS-vagn visar ett obegränsat antal kombinationer av befintliga eller egna symboler som skapas enkelt via en PC eller fjärrkontroll. Ett komplett skyltpaket har utvecklats, där permanent budskap på skylt kompletteras med skiftande budskap på LED-tavla.

 
Läs mer om vägmärken

Kontakta Michael Jägestedt för mer information;

Michaels kontaktuppgifter är:
046-259396
michael.jagestedt@blinkfyrar.se

Vägmärken - vi hjälper dig hela vägen

Skyltgenerator
 
Designa din egen skylt.

----------------------------------

Vi erbjuder som enda företag i branschen en skyltgenerator som följer Transportstyrelsens rekommendationer och reglerverk. Rita upp din skylt i skyltgeneratorn så trycker vi den till dig och monterar på korrekt material. Enkel hantering men kräver login.

Digitala vägmärken
 

Där strömförsörjning finns, satsar man i allt högre utsträckning på digitala vägmärken - VMS.

----------------------------------

Det kan handla om allt ifrån hastighetstavlor, varningsmärken till parkeringsinformation och vägarbeten. Tavlan är heldigital och erbjuds i olika utföranden. Finessen är att materialet kan bytas ut snabbt.