Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

Vägmärken

Det finns få med mer kunskap om vägmärken och trafikskyltning än vår försäljningschef Michael Jägestedt.

Vilka är de stora kunderna på vägmärkessidan?

I egenskap av försäljningsansvarig för våra stora avtal väljer jag att nämna entreprenörer och Sveriges kommuner. Det är de som är ansvariga för de anläggnings- och driftsuppdrag som Trafikverket lägger ut längs med Sveriges vägar. Trafikverket har delat in Sverige i ett stort antal driftområden som entreprenörsföretagen servar med vägmärken och montagematerial. Kommunerna är ju egna väghållare sköter sin drift själv eller lägger ut det på andra entreprenörsföretag för skötsel.

 

Vilket syfte tjänar vägmärken främst?

Att informera trafikanten och leda den rätt. Vägmärken har en central roll i att trafiken leds på ett trafiksäkert sätt. Det är också därför som Blinkfyrar anammat payoffen We guide you med innebörden;
Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för trafiklösningar och digital skyltning som guidar Dig som är på väg. Vi är en helhetspartner till alla aktörer inom infrastruktur. Genom att möjliggöra effektiva och säkra trafikflöden är vi en aktiv part i utvecklingen av det moderna och hållbara samhället. 

Vem är Michael Jägestedt på Blinkfyrar? Din bakgrund? 

Jag började på Blinkfyrar 1987 i produktionen. Då handritade vi vägmärken innan vi kunde producera men utvecklingen gick som tur var snabbt framåt. Jag axlade olika försäljningsroller i företaget och fick förtroendet som försäljningschef 2004. Jag har varit med på en fantastisk resa och den bara fortsätter. 

Hur ser framtiden ut för ett stationärt vägmärke i aluminium med reflekterande yta?

Den ser god ut för lång tid framåt, sett utifrån dagens perspektiv och kunskap. Vi får frågan lite då och då och det är ju inte så konstigt med tanke på den digitala våg som har sköljt över oss under några år. Det enkla svaret är att många vill ha digitala lösningar men att man i dagsläget inte kan försörja desamma. I större städer jo men inte på landsbygd och glesbygd som i Sveriges norra delar.
Vi har ju också frågeställningen om självkörande bilar kopplat till skyltar och idag så läser dessa bilar av befintliga vägmärken. Detta ser vi också att man trafiksäkerhetsmässigt inte kan ändra än på många år.
Här driver vi på och leder den digitala utvecklingen. Vi erbjuder digitala skyltar i alla skepnader – VMS, infartsskyltar, parkering och stora kommersiella LED-displayer. Produkter som alla är uppbyggda kring samma teknik och som vi har stora och långa erfarenheter av. Vi erbjuder numera också tjänster i form av projektledning och drift- och underhållsavtal på nämnda produkter men också för gatubelysning och trafiksignaler. 
Vi är mitt i en rekrytering av en till försäljningschef som kommer att hantera den ”privata” marknaden och nå ut till definierade kundgrupper med olika typer av lösningar.


Vi hänger med!  

Offentliga upphandlingar är en stor del av ditt dagliga arbete? 

Jag och vi hanterar olika typer av avtal främst riktade till/från Sveriges stora entreprenörsföretag, kommuner och större samarbetspartners. När avtalet är klart är det ofta en inköpsansvarig/arbetsledare på respektive företag/kommun som sedan beställer. Antingen direkt via oss, egna portaler eller via vår webshop.
 

Vilken är finessen med att vända sig till Blinkfyrar, vilka mervärden erbjuder vi? 

  • Våra material och lösningar är godkända av Trafikverket.
  • Vi erbjuder helhetslösningar med en komplett produktrange.
  • Vi utför vind- och snölastberäkningar på alla projekt.
  • Vi har stor produktion och stort lager vilket medger snabba och korrekta leveranser.
  • Vi är en seriös aktör med bästa kvalitet.
  • Vi driver branschstandarden för hållbara lösningar.
  • Som en av få i vår bransch är vi ISO 9001 och 14001-certifierade.

Slutligen, vad är det roligaste med ditt arbete:

Kundkontakten självklart! Men det är också stimulerande att få ingå i ett företag som driver branschstandarden mot Nollvisionen med säkra, hållbara och tillförlitliga produkter och tjänster. Vi har helt enkelt utomordentligt bra produkter som skänker mig en stor trygghet i mitt försäljningsarbete ut till kund.

 

Liknande artiklar