Vår historia

Vår resa, fram till nu......

Blinkfyrar började sin resa med en liten fyr. År 1960 importerade lantbrukaren Lars Olsson en blinkfyr från Tyskland som skulle öka säkerheten på väg för bilister. Blinkfyren kom så småningom att bli ersatt med det som vi idag kallar Svensktoppen, en skylt- och brädbärare tillverkad i slagtåligt plastmaterial med belastning och med möjligheten att montera en nyare modell av blinkfyr. Svensktoppen är idag en klassisk produkt i Blinkfyrars sortiment som fortfarande flitigt används vid vägavstängning och vägarbeten.

1970 började Blinkfyrar producera vägmärken och utökade sitt utbud av säkerhetsprodukter, företaget flyttade från Lund som tidigare varit Blinkfyrars huvudkontor till grannkommunen Staffanstorp för att kunna tillgodose de växande behoven av sortiment och produktion. Under åren fortsatte Blinkfyrar innovativt utvecklas för att kunna garantera säkerhet på väg till trafikanter. Ett gott exempel är den första krocksäkra säkerhetsstolpen ”slipbase” som togs fram under 1990 talet, och var Europas första av dess slag.

Under år 2013 köps AB Blinkfyrar upp av Söderbergföretagen som tillsätter VD Elisabeth Nagy år 2019, med en fokus på vidare utveckling och fortsatt tillväxt av företaget. Redan vid förvärvet av Blinkfyrar är vi en ledande tillhandahållare av trafiksäkerhet, avstängning och infrastrukturlösningar. År 2020 utökar Blinkfyrar sitt sortiment genom förärv av Focus Electronics och SVDT. Våra depåer i Stockholm och Göteborg får ett helt nytt sortiment av LED, VMS, detektorsågning och en dedikerad Projekt & Service grupp som har fokusområde inom projektledning, drift och underhåll.

Med över 60 år av kunskap inom infrastruktur, TA och trafiksäkerhet fortsätter vår resa.