Vår organisation

 

Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för trafiklösningar som guidar Dig som är på väg. Vi är en helhetspartner inom infrastruktur. Genom att möjliggöra effektiva och säkra trafikflöden är vi en aktiv part i utvecklingen av det moderna och hållbara samhället.

 

 

 

 

 

 

Vår organisation

Elisabeth Nagy
VD/CEO

Vi på Blinkfyrar ska tryggt och säkert guida Dig som är på väg!

Med en stor försäljningsorganisation, med ute- och innesäljare och en specialiserad offertavdelning, hanterar vi allt från enklare orders till stora infrastrukturprojekt. Våra kunder är alla från Sveriges största väghållare, till den enskilda vägföreningen. Vi har Sveriges största produktion av vägmärken och en supplychain som tillhandahåller kunden med alla de produkter som behövs. Vi utför även tjänster och via vår projekt & service organisation så projektleder och utför vi både stora och mindre installationsprojekt av LED skyltar, VMSer, digital vägledning samt parkering. Vi står också för service och underhåll av desamma, men även för trafikljus och belysning. På Blinkfyrar har vi människan i fokus! Vi är engagerade, nytänkande och pålitliga, och alltid på väg!

E-post: elisabeth.nagy@blinkfyrar.se

Michael Jägestedt 
Senior Advisor/Senior Key Account Manager

Ansvarig för Blinkfyrars nyckelkundsförsäljning

Försäljningsvdelningen på Blinkfyrar består av ett antal olika avdelningar och tjänster och mitt ansvar är vår nyckelkundsförsäljning med KAM säljare till våra avtalskunder.
Vi står till förfogande med lösningsorienterade förslag på uppkomna problem eller projekt där vår samlade erfarenhet kommer att ge dig det allra bästa förslaget/anbudet. Vi på ”Sälj” är specialister och vår erfarenhet samt kunskap vill vi dela med oss av. Vi vill helt enkelt leverera professionella produkter, tjänster och lösningar till våra kunder med goda resultat som följd.”

E-post: michael.jagestedt@blinkfyrar.se

Farshid Vahdat
Försäljningschef/Sales Manager

Blinkfyrars försäljningsavdelning

Försäljningsavdelningen på Blinkfyrar består av ett antal olika avdelningar och tjänster såsom Sales Representative, Customer Service, Inside Sales och Customer Quotation.
Vårt syfte är att hjälpa våra kunder, vi ska vara där till ert förfogande när det gäller våra tjänster, produkter eller bara som ett bollplank i kommande affärer. 
Vi står till förfogande med lösningsorienterade förslag på uppkomna problem eller projekt där vår samlade erfarenhet kommer att ge dig det allra bästa förslaget.

E-post: farshid.vahdat@blinkfyrar.se

Thomas Holmström
Manager Projekt & Service

Projekt & Service

Vår dedikerade projekt- och servicegrupp har lång erfarenhet av infrastrukturprojekt med hög teknisk kompetens. Redan idag utvecklar vi produkter och applikationer tillsammans med våra kunder. Det kan handla om både enklare lösningar och mer komplexa. Vi orienterar oss ständigt i nyutvecklade produkter/system och behov som marknaden frågar efter och därför kan vi erbjuda innovativa lösningar för att integrera desamma. Vi tar dina idéer från start till mål.

E-post: thomas.holmstrom@blinkfyrar.se

Ulrika Skanby
Business Controller

Business Controllern arbetar bla med lönsamhetsanalyser, analyser av förbättring och förändringar i linje med bolagens strategier och stöttar affärsprocesserna inom hela affärsområdet. 
Fokus ligger på framtiden, formulera mål och analysera dem utifrån olika utfall.

Henric Lindén
Product Manager

Produktutveckling (inkl. strategiskt inköp)

Vår produktavdelning ansvarar för Blinkfyrars hela produktutbud. Vi hanterar allt från produktframtagning av nya lösningar till specifika produktanpassningar enligt kunders unika önskemål. Genom lång erfarenhet och nära dialog med våra kunder skapar vi lösningar av högsta kvalitet som uppfyller varje kunds och dess projekts behov.

 

Strategiskt inköps huvudsyfte är att koppla ihop inköpsarbetet, strategiskt och taktiskt, mot organisationens mål. Vi arbetar aktivt med omvärldsbevakning, utveckling av leverantörsbasen både kvantitativt som kvalitativt, upphandlingar och strategiskt viktiga projekt. 
Blinkfyrar har idag en mängd olika leverantörer inom produktgrupper som stål, aluminium, plast, elektronik m.m. Vi ska bilda starka partnerskap med våra leverantörer för att kunna leverera på företagets mål och kunna leverera produkter med hög kvalitet och i den omfattning och precision som förväntas av våra kunder.

E-post: henric.linden@blinkfyrar.se

Yvonne Almén
Ekonomichef/CFO

Ansvarig för vår ekonomiavdelning

I vår grupp om tre personer sköter vi allt kring kund och leverantörsreskontra, löner och administration. Vi skickar ut alla kundfakturor och följer upp alla betalningar och ev inkassoärenden. Leverantörsfakturor ska bokföras och attesteras. Vi sköter cash management och samtliga in – och ut betalningar.  Blinkfyrar är en del av en större koncern och all rapportering i form av bokslut, budget och uppföljningar skickar vi till koncernledningen. Vi hjälper även andra avdelningar med olika analyser och statistikuppgifter.

E-post: yvonne.almen@blinkfyrar.se