Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

CYKELVÄGLEDNING -  EFTER DINA BEHOV

SÄKRARE CYKLING MED EFFEKTIV CYKELVÄGVISNING

Cykling blir allt mer populärt i Sverige som ett hälsosamt och hållbart sätt att transportera sig. För att säkerställa att cyklister har en trygg och smidig resa är tydlig cykelvägvisning och vägmärken viktiga. Blinkfyrar är ledande inom cykelvägvisning i Sverige och erbjuder unika skyltalternativ anpassade för varje specifika ändamål. Detta innebär att varje skylt är noggrant designad för att uppfylla specifika behov, oavsett om det handlar om vägvisning, varningsskyltar eller informationsskyltar. 

OLIKA TYPER AV VÄGMÄRKEN OCH SKYLTAR

KOMMUNSPECIFIKA SKYLTAR

Olika kommuner har olika skyltar

De olika kommunerna runt om i Sverige har olika färger på sina skyltar. De använder sitt egna bildspråk och har oftast en grafisk manual framtagen för hur stadsutformningen ska se ut. 

Är du beställare för en kommun? Glöm då inte att se över specifika önskemål och bifoga den grafiska profilen för kommunen du arbetar för. Om kommunen inte har speciella önskemål kan vi hjälpa dig att formge skyltarna, vi har även vårt standard sortiment för cykelvägvisning.

Färger och symboler

Symboler går att lägga till efter destinationen på cykelvägvisaren, som till exempel sjukhus eller tågstation. 

Blinkfyrar tillhandhåller skyltar i alla möjliga RAL färger, önskar du en specifik färg är det viktigt att det står med i mejlet som du skickar till oss.

FASTIGHETSÄGARE, FÖRETAGARE ELLER PRIVATPERSON

cykelvägvisning för fastigheter, kommersiellt och privat bruk

Våra cykelvägvisare utformas enligt önskemål, du väljer måtten och materialet, från plåt till reflektion. Vi erbjuder även cykelvägvisning i skyltbåge. 


Beställaren måste inte handla för en kommun, det går bra att beställa skyltar och vägmärken som privatperson eller företag, men det är viktigt att du är införstådd med de lagar och regler som gäller i din kommun när du monterar upp skylten. Om du vill sätta upp en reklamskylt eller informationsskylt vid en allmän väg krävs det tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Du som vill sätta upp en reklamskylt inom vägområdet till en allmän väg måste ha tillstånd av väghållningsmyndigheten för en statlig väg. Utanför vägområdet är det Länsstyrelsen som beslutar om tillstånd, förutom inom detaljplanelagt område, där kommunen beslutar om bygglov inom ramen för plan- och bygglagen.

OLIKA FÄSTEN

8-spårigt fäste

Det 8-spåriga fästet är gjort för att du ska kunna fästa skyltar åt olika håll i 8 spår.
Fästet kommer med olika längder, så att du kan stapla skyltarna på höjden om så behövs, samt montera skyltarna i olika höjder.

Kontakta våra säljare för att hitta rätt längd, och rätt tillbehör som stolpe till ditt fäste.

Fäste för gatunamnskyltar och i-profil

Fäste för i-profil. I-profilen har ett litet hål i sidan av skylten, och används för både gatunamn, cykelvägvisning och diverse mål. 

Flera fästen kan fästas på samma stolpe.

Fästet finns i olika mått för olika stolpar och användningsområden.

Topphatt och toppkula

Topphatten monteras på toppen av stolpen. Finns i plan fyrkantig, plan runt, och som toppkula. Olika storlekar för olika stolpar.

Toppkulan går att få både som svartlackerad och i valfri RAL färg.
Kontakta våra säljare för mer information.

CYKELPRODUKTER - ANDRA LÖSNINGAR

Kontakta oss för mer information

För mer information om våra skyltbågar och andra produkter, kontakta oss.Vi erbjuder skyltbågar med eget motiv så som kartor, vägmärken och egen text.

CYKELVÄGVISNING I SKYLTBÅGE

Skyltbågar
Skyltbågar från Blinkfyrar ger en rad olika miljöer och passar bra till gågator, torg, cykelbanor, gårdsgator, parker och företag. Skyltbågarna kan skapas enkelsidigt eller dubbelsidigt för att hjälpa till att navigera cyklisterna i miljöerna.

Fördelar med Skyltbågar

 1. Mångsidighet
  Våra skyltbågar finns i flera olika utföranden, vilket gör det möjligt att använda både runda och rektangulära skyltar. Detta ger en flexibilitet som kan anpassas efter specifika behov och miljöer.
   
 2. Kombinerade Funktioner 
  Skyltbågarna fungerar som kombinationsskyltar och kan användas för både vägmärken och andra meddelanden, såsom informationstavlor. Detta gör dem till en kostnadseffektiv lösning för att kommunicera flera typer av information på ett och samma ställe.
   
 3. Säkerhet
  Väg­märken kan monteras i låg höjd utan vassa utstickande kanter, vilket ökar säkerheten för både cyklister och fotgängare. Denna design minimerar risken för skador och gör skyltarna mer tillgängliga och synliga.
   
 4. Användningsområden
  Skyltbågar är särskilt användbara i miljöer där tydlig och lättillgänglig vägvisning är avgörande. På gågator och torg kan de bidra till att guida besökare och förbättra flödet av fotgängare. På cykelbanor och gårdsgator hjälper de till att säkerställa att cyklister enkelt kan navigera och följa trafikreglerna. I parker och på företagsområden kan skyltbågar användas för att ge information om platsen och dess faciliteter.

POLLARE

Pollaren är miljötillverkad av återvunnet material. Kan förses med vitt eller gult reflexband alternativt blå/gul markeringsskärm. Svart Vikt 14 kg Diameter 165 mm

POLLARE FÖR SÄKRARE OCH TYDLIGARE TRAFIKMILJLÖER

I arbetet med att skapa säkra och effektiva cykelvägar spelar pollare en viktig roll. Dessa vertikala stolpar används på vägbanan för att tydligt särskilja gångbanor från cykelbanor, vilket ökar både säkerheten och tydligheten för alla trafikanter. Pollare är särskilt användbara i tätbebyggda områden där det är viktigt att skapa tydliga gränser mellan olika typer av trafik.

Vad är Pollare?

Pollare är robusta stolpar som installeras längs vägbanor för att skapa fysiska barriärer och visuella markeringar. De finns i olika material och kan utformas för att vara både funktionella och estetiskt tilltalande. Genom att installera pollare kan kommuner och stadsplanerare säkerställa att gångbanor och cykelbanor hålls åtskilda, vilket minskar risken för olyckor och förbättrar trafikflödet.

Fördelar med Pollare i Cykelvägvisning

 1. Ökad Säkerhet
  Genom att särskilja gångbanor och cykelbanor minskar risken för kollisioner mellan fotgängare och cyklister. Detta skapar en tryggare miljö för alla trafikanter.
   
 2. Tydlig Vägvisning
  Pollare fungerar som tydliga markeringar som hjälper cyklister att hålla sig på rätt bana. Detta är särskilt viktigt i områden med hög trafikintensitet.

3. Hållbarhet
Tillverkade av slitstarka material kan pollare motstå väder, vilket garanterar långvarig användning och minimalt underhåll. Vissa pollare kommer även med funktionen att resa sig själva efter att ha blivit påkörda.
 

4. Användningsområden för Pollare

Pollare används i en mängd olika miljöer för att förbättra cykelvägvisning och säkerhet:

Stadskärnor - I tätbebyggda stadskärnor där fotgängare och cyklister delar utrymme, skapar pollare tydliga gränser och förbättrar trafikflödet.

Parker och Rekreationsområden - I parker hjälper pollare till att skilja cykelvägar från gångstigar, vilket gör det säkrare och mer njutbart för både cyklister och fotgängare.

Skolområden - Vid skolor kan pollare bidra till att skapa säkra rutter för barn som cyklar till och från skolan.

För mer information om hur pollare kan användas för att förbättra cykelvägvisningen i din kommun, kontakta oss. Tillsammans kan vi skapa säkra och attraktiva cykelmiljöer för alla.

PREMARK

Premark kan användas för att markera vägen för trafikanter. De gör det enkelt att tolka vart på vägen cyklisten får lov att cykla. 

KUNDEXEMPEL

BESÖK OSS PÅ CYKELKONFERERENSEN 2024 I ÖREBRO

Besök oss på cykelkonferensen 2024 där vi kommer ställa ut och visa upp våra produkter och lösningar. Eventet är organiserat av SKR, Trafikverket och Örebro kommun.

CYKELBAROMETER

Cykelbarometer

Många kommuner arbetar aktivt för att göra cykling säkrare, snabbare och enklare. För att uppnå detta behövs pålitlig information om trafikflödet. Denna data är avgörande för att kunna sätta in åtgärder där de behövs bäst och för att följa upp genomförda insatser. Genom att analysera trafikdata kan kommunerna identifiera problemområden och implementera lösningar som förbättrar säkerheten och effektiviteten för cyklister.

En cykelbarometer är en räkningsstation som registrerar antalet cyklister som passerar varje dag och sammanlagt under året. Denna data ger kommunerna runt om i Sverige värdefull statistik för att förbättra cykelinfrastrukturen.

Insamling av trafikdata
För att samla in och analysera relevant data används olika metoder som sensorer. Denna information gör det möjligt för kommunerna att förstå var cykelbanor behöver förbättras, var nya cykelvägar bör byggas och hur trafiksignaler kan optimeras för att underlätta cykling.

Hållbarhet och Hälsa
Satsningar på förbättrad cykelinfrastruktur och bättre informationsflöde bidrar inte bara till ökad säkerhet och komfort för cyklister, utan främjar även ett mer hållbart och hälsosamt samhälle. När fler väljer cykeln framför bilen minskar trängseln på vägarna, utsläppen av växthusgaser minskar och folkhälsan förbättras.

Kontakta oss för mer information om denna produkt.