Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

Vi monterar, driftsätter och servar trafiksignaler

Blinkfyrar är din pålitliga partner för högkvalitativ service och professionell montering av trafikljus och trafiksignaler. Vi är dedikerade till att säkerställa att din trafikinfrastruktur fungerar smidigt och effektivt. 

TRAFIKSIGNALER

Blinkfyrar är er partner för effektiv trafikstyrning och hållbar mobilitet. Trafiksignaler är inte bara en grundläggande del av trafiken; de är nyckelaktörer för att skapa en smidig och säker trafikmiljö. Genom automatiserad styrning av trafiksignaler strävar vi efter att främja kollektivtrafiken och säkerställa räddningsfordons framkomlighet, samtidigt som vi stöder klimatmålen genom att minska köer och onödiga utsläpp. 

VÅRA TJÄNSTER:

Montering av Trafiksignaler

Våra specialister har lång erfarenhet av att utföra kvalitativ montering av trafiksignaler.  
Vi tar hänsyn till varje detalj, från den optimala placeringen för bästa synlighet till att säkerställa korrekt anslutning och funktion.

 

Service av Trafiksignaler

För att säkerställa att dina trafiksignaler alltid är i toppskick erbjuder vi regelbunden service och underhåll. Vårt team av experter är redo att hantera allt från rutinmässigt underhåll till snabba reparationer, vilket minimerar ned tid och garanterar säkerhet på vägarna. 

Drift och Driftsättning

Vi förstår vikten av smidig drift och driftsättning när det gäller trafiksystem. Våra specialister arbetar noggrant för att säkerställa att varje komponent integreras sömlöst och att systemet fungerar optimalt. Vi strävar efter att minimera störningar och garantera pålitlig prestanda. 

VARFÖR VÄLJA OSS?

Skräddarsydda trafiksignals lösningar:

Vi anpassar våra tjänster för att möta dina specifika behov och krav. 

Pålitlighet:

Vi är dedikerade till att leverera pålitliga och hållbara lösningar för varje projekt. 

TILLBEHÖR TILL TRAFIKSIGNALER

Positiv Miljöpåverkan - Trafiksignaler

Minska Koldioxidutsläppen och förbättra luftkvaliteten: 

Genom att optimera trafikflödet och undvika onödiga köer kan automatiserad styrning av trafiksignaler bidra till minskade koldioxidutsläpp från fordon. 


Förbättra Bränsleeffektiviteten: 

En mer effektiv trafikstyrning kan leda till en jämnare färd för fordon, vilket kan minska bränsleförbrukningen och därigenom bidra till bättre bränsleeffektivitet. Väl fungerande och intrimmade detektorer är den viktigaste komponenten för att säkerställa detta. 


Främja Kollektivtrafik: 

Genom att prioritera kollektivtrafiken med hjälp av anpassad prioriteringsprogrammering kan fler människor uppmuntras att använda kollektivtrafik i stället för enskilda fordon, vilket minskar den totala mängden fordonsutsläpp. 


Optimera Vägutnyttjande: 

Effektiv styrning av trafiksignaler kan förbättra genomsläppligheten på vägarna och minska trafikstockningar, vilket i sin tur minskar onödig stationär drift av fordon och därmed bränslekonsumtion och utsläpp. 
Stödja Mål för Hållbar Stadsutveckling: 
Anpassad styrning av trafiksignaler kan vara en viktig komponent för att stödja mål för hållbar stadsutveckling genom att skapa smarta och effektiva transportsystem. 


Minska Resenärstid och Förseningar: 

En snabbare och effektivare trafikflöde, möjliggjort av anpassad styrning, kan minska total resenärstid och förseningar, vilket gynnar både användare och miljön genom minskade stationära utsläpp. 

 

Få mer information om våra ITS tjänster

Kontakta Thomas Holmström för mer information
thomas.holmstrom@blinkfyrar.se

ITS

Vi erbjuder en dedikerad projektgrupp som hanterar hela eller delar av en totalentreprenad gällande projekt inom infrastruktur. Projekten som omfattas är säkerhetsprodukter/fordonshinder, parkering, VMS, infartsskyltar, LED-displayer samt drift- och underhållsavtal på våra tjänsteerbjudanden och trafiksignaler.
När projekten blir större, mer komplexa och behovet av mer kompetens uppstår så hjälper vi till. Vår dedikerade projekt- och servicegrupp har lång erfarenhet av infrastrukturprojekt med hög teknisk kompetens.

Redan idag utvecklar vi produkter och applikationer tillsammans med våra kunder. Det kan handla om både enklare lösningar och mer komplexa. Vi orienterar oss ständigt i nyutvecklade produkter/system och behov som marknaden frågar efter och därför kan vi erbjuda innovativa lösningar för att integrera desamma.