Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

Fordonshinder

Nödvändiga produkter för att skydda människor, objekt och platser 

Syftet med fordonshinder är att antingen förhindra obehörig trafik eller att skydda omgivningen. Alltså människor, platser och byggnader.
Man delar in dem i Högsäkerhetsprodukter med lägst klassning K4/M30 och Säkerhetsprodukter. Skillnaden är själva kraften som hindret klarar att motstå vid en kollision. En högsäkerhetsprodukt ska klara som lägst 700kJ, vilket skulle kunna omskrivas till ett fordon med vikten 7,5 ton som färdas i 50km/h. 
Vi har ett flertal varianter såsom fasta och nedsänkbara pollare, roadblockers, betongblockerare, temporära hinder samt farthinder.

Terrorhotet har inneburit nya krav på städerna att skydda sina medborgare. Barriärer med skyddande ändamål är inget nytt, de har använts för militära syften. Nytt är däremot att alla platser där folk rör sig, är platser som från tid till annan kan behöva säkras.

Vid nybyggnation eller större förändringar i befintlig miljö kan fordonsskydd integreras som ger hög säkerhet, erbjuder bra framkomlighet och samtidigt tar hänsyn till estetiken.

I de flesta fall handlar det dock om att stärka säkerheten i befintlig stadsmiljö. Genom att utgå från helheten, från platsen och behovet av framkomlighet, identifieras de skydd som lämpar sig bäst. Ett skydd som även ska fungera vid varuleveranser till platsen kanske inte lämpar sig lika väl för Räddningstjänstens snabba utryckningar. Säkerhetspollare är ett effektivt skydd som alltid kräver markarbete för trygg förankring. Varje säkerhetslösning och varje kund blir specifik utifrån behov och platsens möjligheter.

Blinkfyrar erbjuder fyra olika varianter av säkerhetspollare:

  • Fixerade pollare som alltid sitter på plats. 
  • Flyttbara pollare som låses upp med nyckel och bärs bort vid passage.
  • Halvautomatiska pollare låser du upp med nyckel för att pollaren ska sjunka ner i marken.
  • Helautomatiska pollare sänks ner i marken vid en digital signal till exempel via ett passerkort, ett sms eller radiovågor. Dessa skydd kan även styras av slingor i marken samt enligt ett tidsschema.
  • Det finns till exempel flyttbara, fast monterade pollare som fungerar utmärkt vid varutransportpassager, men som inte är optimala för Räddningstjänsten. På platser där Räddningstjänsten behöver komma förbi rekommenderas istället helautomatiska permanenta skydd där också RAKEL-styrning är tillämpningsbart.

Det finns även testade och ej testade skydd och flera typer av internationella testmetoder. Det räcker dock inte att bara köpa testade intrångsskydd, utan det ställs krav på användaren att förstå vad testresultaten betyder i praktiken.

 
Läs mer om fordonshinder

Kontakta Michael Jägestedt för mer information;

Michaels kontaktuppgifter är:
046-2456793
Michael Jägestedt@blinkfyrar.se

Fordonshinder - produkter som skyddar

Läs mer om Projekt & Service.

Kontakta Thomas Holmström för mer information;

Thomas kontaktuppgifter är:
086810818
thomas.holmstrom@blinkfyrar.se

ITS

Vi erbjuder en dedikerad projektgrupp som hanterar hela eller delar av en totalentreprenad gällande projekt inom infrastruktur. 
När projekten blir större, mer komplexa och behovet av mer kompetens uppstår så finns vi här. Vår dedikerade projekt- och servicegrupp har lång erfarenhet av infrastrukturprojekt med hög teknisk kompetens.

Redan idag utvecklar vi produkter och applikationer tillsammans med våra kunder. Det kan handla om både enklare lösningar och mer komplexa. Vi orienterar oss ständigt i nyutvecklade produkter/system och behov som marknaden frågar efter och därför kan vi erbjuda innovativa lösningar för att integrera demsamma.