Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

Parkering

Intelligenta parkeringslösningar är ett annat av våra specialistämnen, vi erbjuder allt från parkeringsledning i befintliga stadsskyltar till P-skyltar och intelligenta, kundanpassade system för parkeringsytor, vare sig de är utomhus eller inomhus.

Till vem och till vilka ytor riktar sig t ex ett Parkeringsgarage-erbjudande främst till?

Man kan väl generellt säga att det handlar om kommuner, privata aktörer och enskilda garageägare. Många av dem upphandlas. Vi erbjuder allt från enklare stand-alone-lösningar till helhetslösningar. Intressant att veta kan också vara att hälften av projekten sker i befintlig byggnation och hälften ungefär i nybyggnadsprojekt.

Hur står våra lösningar ut, har vi konkurrenskraftiga lösningar till marknaden?

MYCKET bra vill jag definitivt hävda. 20 års erfarenhet av projekt som dessa har givit oss ett rejält försprång gentemot många andra. Vi var först och vi besitter kunskapen i att leverera helt kundanpassade lösningar, detta för att önskemål och krav skiljer sig åt för olika projekt. Våra produkter och lösningar är hållbara, den förväntade livslängden är minst 10 år, ofta +15 år men ofta kommer kunden tillbaka innan dess för att uppdatera sina system med nya funktioner. Vi har levererat många system och har många återvändande nöjda kunder över hela Sverige. Det gäller ju dessutom att hänga med i utvecklingen och det lägger vi mycket krut på varför vi definitivt erbjuder marknadsledande förslag. Våra parkeringsvägledningslösningar ingår i våra Smart Traffic-erbjudanden som inkluderar ITS.

Det händer mycket inom parkeringens alla delar. Jag servar dig med all kunskap för ett lyckat projekt!

Vem är Anders Karlsson på Blinkfyrar? Din bakgrund? 

Idag arbetar jag som säljande projektledare på Blinkfyrar men min bana är lång, startade redan-77. Sedan dess har jag hunnit arbeta som montör, montageledare, säljare, projektledare. Jag har liksom varit med sedan LED och digitala skyltar uppfanns.
Jag är placerad i Göteborg och utgår härifrån tillsammans med mina medarbetare. Mina huvudsakliga uppdrag handlar just om att projektleda parkeringsprojekt i olika omfattningar samt även drift och service / underhåll, men också att producera och montera olika digitala skyltar och LED-displayer. 

Vilken är finessen med att vända sig till Blinkfyrar, vilka mervärden erbjuder vi?

Vår omfattande erfarenhet och kunskap ger dig som kund anpassade, högintelligenta lösningar som håller länge med en bra garantitid som bevis. Samtidigt ombesörjer vi parkeringsvägledningen på vägmärkena som leder in till din parkeringsyta. Vi ger dig flexibilitet och en kundanpassning som få klarar av att matcha. Vi är dessutom ISO 9001 och 14001-certifierade och sköter våra processer enligt givna ramverk. Vi kan dessutom erbjuda drift & underhållsavtal om så önskas.
Vi är ett stabilt bolag med många års erfarenhet och vi levererar hållbara lösningar och reservdelar för minst 10 år framåt.

Ponera att jag sitter som inköpare på en kommun och vill förstå hur ett parkeringsprojekt kan se ut, förmodligen har jag en massa tekniska frågor att ställa, hur går jag tillväga? Vad ska man tänka på? Det är ju ganska komplexa lösningar med många projektdelar, på vilket sätt kan Blinkfyrar hjälp till?

 
Enkelt uttryckt så erbjuder vi följande projektmodell, hela eller delar;
  • Behovsanalys/rådgivning
  • Idé och projektering
  • Projektplanering/produktval
  • Genomförande
  • Kvalitetskontroll & uppföljning
  • Överlämning/dokumentation
  • Vi lämnar 5 års garanti
Projektprocessen för övriga fordonshinder följer ungefär samma linje.
 

Ge mig dina 3 bästa tips inför en upphandling av t ex parkeringsgarage!

  • Förvissa dig om att du har kunskapen, annars anlita en konsult som driver en upphandling baserad på er kravspecifikation.
  • Identifiera omfattningen av projektet, vill ni ha hjälp med delar av det eller hela projektet, om parkeringsvägledning ska ingå.
  • Upphandla drift & underhåll samtidigt för en hållbar lösning.

Slutligen, vilka trender ser du inom parkering?

Jag ser en trend i att det skapas färre antal bilplatser per nybyggda hus och därför märker vi också att befintliga platser utnyttjas mer. På dagtid används de av övriga personer och på helger och kvällar parkerar boende. Det är lite huggsexa om platserna och fler garage behövs. Vi ser att några skapar bilpooler och delar på ett antal bilar men de är inte så många än att behovet av antalet parkeringsplatser minskar, varken i garage eller på utomhusytor.

Det finns även en trend i att ha fler heldigitala vägmärken / skyltar som är lättföränderliga, detta gäller även i parkeringsledningssystem.

 

Liknande artiklar