Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

Infartsskyltar/LED

Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för digital skyltning. LED är tekniken bakom och det är vi specialister på!

Till vem och till vilka ytor riktar sig LED-displayer och digitala skyltar främst till?

Köpcentra, arenor, fasader/fastighetsbolag/fastighetsägare, skyltfönster/butiker, studios, rulltrappor, konferenslokaler, stora butikskedjor, metro, tunnelbanor, tågstationer, flygplatser, exponering längs vägar/infartsskyltar, digital skyltvägledning både i stadskärnor, vid event och runtomkring m.fl.

Hur går trenderna just nu om vi pratar LED-behov?

Många kommuner placerar infartsskyltar vid sina respektive infartsleder för att göra reklam för kommunen, dess event osv och många storbolag vill byta ut vepor runt sin anläggning till LED-displayer för att kunna förändra budskapen snabbt. I citykärnor gör många fastighetsägare plats för reklam på fasader såsom teatrar, konserthus osv. Sporthallar placerar resultatdisplayer inomhus. Nästa nya produkt fram är 3D-displayer som är på väg in.

Vilket är ditt första storbildsminne: 

När jag i slutet av 90 talet  började arbeta med installation och underhåll av  grafiska  displayer. Det var en häftig upplevelse att  kunna presentera bilder och animationer på ett helt nytt sätt och i vilket format som helst.  

Vem är Jonas Rask på Blinkfyrar? Din bakgrund? 

Tekniker på segmentet LED samt Parkeringssystem, vilket innebär kommersiella LED-displayer till köpcentra, arenor m fl,  kommunala infartsskyltar som ger oss kommunreklam utmed vägen in mot staden, displayer för väg/trafikmiljö(VMS) och parkeringsvägledning för trafiken inom parkeringar samt städer. 
Jag har sedan en lång tid tillbaka arbetat med dom tekniska lösningarna bland annat inom LED och segmentet för parkeringsvägledning. Jag började som tekniker 1997, och har sedan dess arbetat  omväxlande som teknisk projektledare, ansvarat för vår serviceverksamhet, Offert och försäljning samt produktutveckling.
LED är i dag grunden till nästan alla former av digital skyltning vare sig den är informativ eller mer av kommersiell art och min kompetens samt erfarenhet av detta är omfattande.

Vilken är finessen med att vända sig till Blinkfyrar, vilka mervärden erbjuder vi?

  • Vi har ett motto som säger ” Vi ska leverera kvalitet, med bra komponenter från bra leverantörer”. Och det kan vi göra med våra etablerade leverantörer, vår omfattande erfarenhet, vår aldrig sinande kunskap och med många väl genomförda projekt i bagaget. Allt detta ser vi också minskar våra kunders drift och underhåll samt kostnaderna för desamma.
  • Vi är ett stabilt bolag med många års erfarenhet, vi levererar hållbara lösningar och håller ett lokalt reservdelslager till levererade projekt.
  • Kostnaden skrämmer många långt innan man kontrollerar vad det handlar om. Ser man till livslängden på skylten och möjlighet till flexibla budskap så är det förmodligen värt det! Vi tar tillsammans med kunden fram den bästa lösningen enligt kravspecifikation ställd från kunden samt bidrar gärna med våra erfarenheter.

Ponera att jag sitter som inköpare på en kommun och undrar över hur smarta LED-displayer är, hur de fungerar, hållbarhet, hur de monteras osv, hur går jag tillväga? Vad ska man tänka på? Det är ju ganska tekniska lösningar med många projektdelar, på vilket sätt kan Blinkfyrar hjälp till?

Om vi tar exemplet infartsskylt för kommuner så är dessa ofta beslutade via upphandling. Det innebär att all fakta finns i specifikationen, storlek, placering mm. Ofta hjälper vi till att ansöka om bygglov och efter postivit beslut om det sätter projektet igång. Blinkfyrar erbjuder via Projekt & Service en dedikerad projektgrupp som kan hantera hela eller delar av en totalentreprenad.
 
 

Ge mig dina 3 bästa frågor att ställa till en leverantör inför ett inköp!

  • Alltid viktigt att ifrågasätta kvalitet och garantier som leverantören erbjuder/tillhandahåller.
  • Att leverantören kan tillhandahålla den långsiktiga servicegrad som krävs för en väl fungerande hållbar lösning.
  • Be leverantören presentera referenser på likvärdiga projekt och fråga gärna om hur leveranserna har fungerat.
     

 

Liknande artiklar