Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

Fordonshinder

Nu mer än någonsin behövs den här typen av produkter för att skydda människor, objekt och platser.

Till vem och till vilka ytor riktar sig fordonshinder främst till?

Både till offentliga miljöer samt till privata aktörer. Offentlig miljö tänker jag mig stat och kommun som vill skydda människor, kulturella objekt och byggnader. Gällande privata aktörer så handlar det oftast om att skydda besökare och byggnader eller stoppa trafik runt festivaler, event och liknande.

Vad är syftet och skillnaden på de olika typerna av produkterna som finns på marknaden?

Man pratar om att syftet är att antingen förhindra obehörig trafik eller att skydda omgivningen. Alltså människor, platser och byggnader. Man brukar dela in det i Högsäkerhetsprodukter med lägst klassning K4/M30 och Säkerhetsprodukter. Skillnaden är själva kraften som hindret klarar att motstå vid en kollision. En högsäkerhetsprodukt ska klara som lägst 700kJ, vilket skulle kunna omskrivas till ett fordon med vikten 7,5 ton som färdas i 50km/h. 

Krävs det alltid en fast installation för dessa typer av produkter och lösningar?

Nej, det finns temporära hinder som inte kräver någon fast installation. Dessa är lätta att montera direkt på plats och kan användas om och om igen på olika platser. T ex till konserter, idrottsevenemang, torghandel, bal, student och demonstrationer. Kanske känns investeringen inte så hög med den faktorn i tankarna. 

Fasta hinder – har sålts länge till ambassader, flygplatser etc. Numera kan vi erbjuda visuellt snyggare lösningar som passar in på ett mer estetiskt sätt, t ex blomkrukor i betong, betongsoffor, cykelställ mm. Dessutom finns dessa i flera färger för passande inramning. 

Ponera att jag sitter som inköpare på en kommun och har massor av frågor gällande fordonshinder, hur de fungerar, hållbarhet, hur de monteras osv, hur går jag tillväga? Vad ska man tänka på? Det finns ju flera varianter, på vilket sätt kan Blinkfyrar hjälp till?

 
Om vi tar exemplet automatisk pollare så består projektprocessen av följande delar;
 • Man bestämmer produkten/produkternas placering
 • Man bestämmer antal
 • Söker eventuella bygglov, söker markägarens tillstånd (härifrån kan Blinkfyrar hantera projektet)
 • Ström dras fram
 • Entreprenörer gräver upp för att kunna placera fundamenten
 • Därefter sätts fundament på plats, inkoppling av elektronik görs och slutligen placeras pollaren.
 • Sedan är det dags testning och inställningarna finjusteras. 
 • Arbetet slutdokumenteras och garantier överlämnas till kund.
Projektprocessen för övriga fordonshinder följer ungefär samma linje.

Vilken är finessen med att vända sig till Blinkfyrar, vilka mervärden erbjuder vi?

 • Vi har helhetslösningar för flera ändamål och hjälper dig att hitta bästa lösningen för dig, kanske i en totalentreprenad? Likaså erbjuder vi drift & underhållskontrakt samt snabb service vid behov.
 • Vi har upparbetade leverantörer som förser oss med kvalitativa produkter helt i linje med det som vi vill kunna erbjuda.
 • Vi är ett stabilt bolag med många års erfarenhet och vi levererar hållbara lösningar och reservdelar.

Ge mig dina 3 bästa tips gällande ett framtida fordonshinderprojekt;

 • Först och främst så måste du förstå ditt behov och vad du önskar få ut av den färdiga lösningen.
 • Därefter måste förutsättningarna och önskad funktion säkerställas för att kunna jämföra rätt saker.
 • Kontrollera resultat av krocktester så att du får rätt lösning för ert behov.

 

Liknande artiklar