Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter
Projekt & Service

En dedikerad projektgrupp till din tjänst 

Vi erbjuder en dedikerad projektgrupp som hanterar hela eller delar av en totalentreprenad gällande projekt inom infrastruktur. Projekten som omfattas är säkerhetsprodukter/fordonshinder, parkeringsvägledning, VMS, infartsskyltar, LED-displayer samt drift- och underhållsavtal för alla våra projekt och trafiksignaler. När projekten blir större, mer komplexa och behovet av mer kompetens uppstår så hjälper vi till. Vår dedikerade projekt- och servicegrupp har lång erfarenhet av infrastrukturprojekt med hög teknisk kompetens.

Redan idag utvecklar vi produkter och applikationer tillsammans med våra kunder. Det kan handla om både enklare lösningar och mer komplexa. Vi orienterar oss ständigt i nyutvecklade produkter/system och behov som marknaden frågar efter och därför kan vi erbjuda innovativa lösningar för att integrera desamma.

Läs mer här nedan om våra respektive olika erbjudanden;

 

Läs mer o kontakta Projekt & Service.

Kontakta Thomas Holmström för mer information;
thomas.holmstrom@blinkfyrar.se

Till vem och till vilka ytor riktar sig ett Projekt & Service-erbjudande främst till?

Vi vill kunna leverera projekt, drift & underhåll samt service till befintliga kunder och nya. Gruppen består av tekniskt rutinerade medarbetare som vi väljer att utmana inom fler nischer än vi fram tills idag har gjort. Våra befintliga och kommande kunder kan vara kommuner, Trafikverket med flera. Det kan handla om parkeringslösningar, fordonshinder, digital skyltning, infartsskyltar, VMS, LED-displayer och trafikljus.

Projekt & Service, vår projektmodell

Vi tar dina idéer från start till mål. Läs mer här nedan om hur vi kan hjälpa dig i diverse infrastrukturprojekt.

Behovsanalys & rådgivning

Hela eller delar av projekt

Vi guidar dig som kund genom behovsanalysen av ett kommande projekt inom våra expertområden. Rådgör med oss, diskutera dina behov och vi kommer gemensamt fram till en bra lösning. 
Kontakta Thomas Holmström för mer information.

Förstudie, idé & produktval

Smarta förslag, rätt kalkylerade

Många projekt kräver en förstudie för att testa idéer och produktval. Det hjälper vi dig med. Likaså hjälper vi dig att mängda och att göra vind- och snölastberäkningar. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning efter ditt behov och följer din angivna tekniska specifikation om en sådan finns. Vill du veta mer eller behöver du redan nu hjälp?

Projektplanering

Projektledning och bygglovshantering

Professionell projektledning är avgörande. Vi tar fram en projektplan, säkerställer tidplanen och kvalitetssäkrar hela processen. Vi hjälper dig med bygglov för projektet då områden som omfattas av en detaljplan kräver bygglov för att kunna sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar. I bygglovshanteringen ingår även uppföljning efter det att skylten satts upp.
Kontakta oss för mer information

Genomförande & driftsättning

Vi sätter produkterna på plats

Numera erbjuder vi en avdelning som kan hjälpa till att installera, testa och driftsätta. Gäller infrastrukturprojekt såsom fordonshinder, parkeringsledning, parkeringsgarage, infartsskyltar mm.


Kontakta oss för mer information.

 

Kvalitetskontroll & uppföljning

Vi erbjuder trygghet

För att säkerställa att den produkt och/eller tjänst vi levererar uppfyller våra kunders krav och förväntningar genomför vi alltid en slutbesiktning med kvalitetskontroll tillsammans med vår uppdragsgivare före det att vi anser att vi fullföljt vår åtagande. Tryggt för er och tryggt för oss. 

Mer info?  

Överlämning & dokumentation

Efterservice

Efter varje projekt går vi igenom all dokumentation som därefter överlämnas till dig som kund. Med detta följer också eventuella garantier. Numera erbjuder vi drift & underhåll/service på produkter inom vårt segment.

Vill du veta mer?

 

Entreprenad erbjudande

Drift & Underhåll erbjudanden

Fordonshinder

Pollare, Road blockers m.fl kräver av och till service och ett visst underhåll. Det hjälper vi till med!

Parkering

Vi erbjuder drift och underhåll av p-ledning, tekniken kring parkering, uppdateringar av mjukvaror mm.

Digitala skyltar

Stora digitala LED-skyltar utmed motorvägar kan vara svårtillgängliga och svårarbetade. Vi har lång erfarenhet och kunskap.

VMS

Digitala trafikskyltar som behöver servas eller lagas kräver en teknisk kompetens som vi har lång erfarenhet av.

Trafikljus

När trafiksignaler slutar fungerar uppstår kaos. Det kräver trafikkunskap och snabb inställelsetid, det kan vi erbjuda.

LED

Digitala LED-displayer som behöver servas eller lagas kräver en teknisk kompetens som vi har lång erfarenhet av.