Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

Intervju med Diako Behnam - Projekt och Service

Vi tror att det behövs fler aktörer för att utmana den kommunala samhällsutvecklingen och digitaliseringen.

Till vem och till vilka ytor riktar sig ett Project & Service-erbjudande främst till?

Vi vill kunna leverera projekt, drift & underhåll samt service till befintliga kunder och nya. Min avdelning består av en grupp tekniskt rutinerade medarbetare som vi väljer att utmana inom fler nischer än vi fram tills idag har gjort. Våra befintliga och kommande kunder kan vara kommuner, Trafikverket med flera. Det kan handla om parkeringslösningar, fordonshinder, digital skyltning, infartsskyltar, LED-displayer, trafikljus och gatubelysning.

Vi vill kunna erbjuda mer konkurrenskraftiga lösningar till marknaden - hur?

Vi tror att det behövs fler aktörer för att utmana den kommunala samhällsutvecklingen och digitaliseringen. Det behövs helt enkelt mer konkurrens och fler lösningar. Vår ambition är att arbeta mer med belysning och trafikljus samt att vidareutveckla våra befintliga affärsområden och det kan vi göra med all vår tekniska och lösningsorienterade kompetens som vi besitter. Dessutom behövs en organisation med korta beslutsvägar, stort medarbetarengagemang och kompetens för att hjälp kunden med moderna flexibla lösningar vad gäller teknik, pris och tid.  

Vilken är din målbild för avdelningen Project & Service? 

Jag vill utveckla avdelningen och våra koncept att bli fler och större. Jag vill ge mina medarbetare utmaningar i större trafikprojekt där deras i lösningsorienterade, tekniktrendiga och kunskapstörstande personligheter kommer till sin rätta.

Vem är Diako Behnam på Blinkfyrar? Din bakgrund?

Förhållandevis nyanställd Project & Service-chef, en ny avdelning på Blinkfyrar.
Jag kommer närmast från Swarco och startade på Blinkfyrar under hösten 2020. På Blinkfyrar så arbetar jag som operativ chef och projektledare för våra enheter i Stockholm och Göteborg. Mina huvudsakliga uppdrag handlar om att driva projekt tillsammans med medarbetare och kunder inom digital skyltning, parkeringsledning, LED-displayer, trafikljus, fordonshinder och gatubelysning.  

Vad är finessen med att vända sig till Blinkfyrar, vilka mervärden erbjuder vi?

Vi har arbetat med digitala lösningar sedan början av 80-talet och har således mångårig erfarenhet av dessa lösningar för diverse projekt. T ex från digitala parkeringslösningar, digital skyltning och infartsskyltar med flera och vi tror på en helhet med våra övriga trafiksäkra lösningar och produkter. Det gör oss till en ledande aktör inom både trafiksäkra lösningar och LED, vilken är den teknik som all digital belysning härleds ifrån. Summan av detta ger dig som kund kvalitetssäkra produkter, genomtänkta lösningar samt bra garantier. 
Vi är ett stabilt bolag med många års erfarenhet och vi levererar hållbara lösningar och reservdelar för 10 år framåt.

Ponera att jag sitter som inköpare på en kommun och blir nyfiken på hur Project & Service kan hjälpa mig och/eller jag har en massa tekniska frågor att besvara osv, hur går jag tillväga? Vad ska man tänka på? Det är ju ganska komplexa lösningar med många projektdelar, på vilket sätt kan Blinkfyrar hjälp till?

Enkelt uttryckt så erbjuder vi följande projektmodell, hela eller delar;
  • Behovsanalys/rådgivning
  • Idé, produktval och projektering
  • Projektplanering/produktval
  • Genomförande
  • Kvalitetskontroll & uppföljning
  • Överlämning/dokumentation
  • Vi lämnar behovsanpassade serviceavtal samt 2 till 5 – års produktgaranti

Ge mig dina 3 bästa tips som Blinkfyrar värdesätter i en projektleverans

  • Vi tror på att ställa krav på utförande samt projektorganisation – allt för att rätt kompetens ska erbjudas i projektet.
  • Kvaliteten, så du som kund får kvalitetssäkra arbeten med anpassad snabb service
  • Prisbilden är viktig men bör inte vara ensam styrande för att säkerställa bästa leverans

 

Liknande artiklar