Order

Customer Service hjälper dig med orderläggning och frågor kring våra produkter order@blinkfyrar.se

Förfrågan/offert - produkter

Vår offertavdelning beräknar, illustrerar och skickar offert till dig som önskar sammanställning på flera produkter eller större projekt offert@blinkfyrar.se

Förfrågan/offert - tjänster

Projekt & Service offererar montageerbjudanden inkl. produkter kopplade till våra SmartTrafficerbjudanden - som trafikljus, parkering, VMS, infartsskyltar, gatubelysning, LED-displayer, detektorfräsning mm. !projekt.service@blinkfyrar.se

Felanmälan

Vill du felanmäla gör du det till: felanmalan@blinkfyrar.se 

Kontakta oss

An error occurred while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryReadInternal(Boolean setTimeout, Boolean& more)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.Read()
  at Dynamicweb.Security.UserManagement.GroupRepository.GetGroups()
  at Dynamicweb.Security.UserManagement.Group.get_AllGroups()
  at Dynamicweb.Security.UserManagement.Group.GetGroupsByID(ICollection`1 ids)
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.ParagraphSettings.get_ListGroups()
  at Dynamicweb.UserManagement.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModuleOutput(Paragraph paragraph, PageView pageview)
ClientConnectionId:75f58fd4-031c-4922-9c29-7a26fa23ba16
Error Number:-2,State:0,Class:11