Framtidens Intelligenta Transportsystem

Transport blir intelligentare än någonsin tidigare. C-ITS: Framtidens Intelligenta Transportsystem för Effektiv Mobilitet

Välkommen till en värld där transport blir intelligentare och mer effektivt än någonsin tidigare. Intelligenta transportsystem (ITS) revolutionerar sättet vi rör oss och transporterar varor. Genom att använda sig av moderna teknologier som samverkande-Intelligenta transportsystem (C-ITS – från engelskans cooperative), AI och digitalisering skapar ITS nya möjligheter för att förbättra trafikeffektiviteten och säkerheten på våra vägar. Blinkfyrars ITS team besökte i maj månad ITS European congress för att diskutera och lyssna in framtiden för ITS lösningar och hur data och digitalisering kan användas för att bygga en framtid där C-ITS står i centrum.

”Det stora vi har fått en uppfattning om är att det finns trender, och det är intressant att stämma av trenderna i övriga Europa. En trend var diskussionen om hur vi tydliggör den data som finns och arbeta effektivt med den för att sen kunna använda den gemensamt” Säger ITS chefen Thomas Holmström hos Blinkfyrar.

ITS congress

C-ITS öppnar upp möjligheter för att integrera olika transportsätt och skapa en heltäckande mobilitetslösning. Kollektivtrafik, cyklar och gångtrafikanter kan alla dra nytta av C-ITS-funktioner, vilket ger en mer hållbar och smidigare resa för alla inblandade. Detta görs genom att dela data om till exempel framkomlighet, väderförhållande mm. En nyckelfaktor inom ITS kommer då bli användningen av AI, eller artificiell intelligens.

”AI blir en hjälpreda som tittar på data och hittar mönster, AI och algoritmer skiljer sig. Algoritmer måste ändras för att framföra data, AI använder sig av in och utdata och lär sig i jämförelse med en algoritm” säger Blinkfyrars produktchef Henric Linden.

Genom att tillämpa maskininlärning kan AI förutse trafikmönster, optimera resurser och fatta snabba beslut baserat på stora datamängder. AI möjliggör intelligenta lösningar som kan anpassa sig till förändringar och leverera optimerade resultat för trafikhantering och resursallokering. Idag använder sig ITS av algoritmer och standalone applikationer där företag samlar in sin information, tanken är att utvecklas till den punkt där det blir tydliggjort vilken data som redan finns och hur vi kan använda den gemensamt.

”Vi är långt ifrån specifika data som kan väljas efter behov, men det skulle vara optimalt med en marknadsplats för att slippa bygga fler och fler system. Min uppfattning är att man tar fram för sitt specifika projekt, när man fått en specifik förfrågan.” säger Thomas Holmström.

På tal under kongressen var också juridiken bakom C-ITS. Det blir viktigt att förstå att implementeringen av gemensamma databaser också kommer innebära regleringar och rättsliga övervägande eftersom C-ITS bygger på kommunikation och datadelning mellan olika parter. Tydliga riktlinjer krävs för att säkerställa att all datahantering och dataskydd sker på ett ansvarsfullt sätt. Det finns även behov av att fastställa ansvarsfrågor vid eventuella olyckor eller fel i C-ITS-systemen. Lagstiftning och regleringar kommer att spela en central roll för att fastställa vilka aktörer som bär ansvaret och hur eventuella tvister ska lösas. Dessa juridiska aspekter är avgörande för att bygga förtroende och säkerställa att C-ITS kan fungera på ett ansvarsfullt och pålitligt sätt när det implementeras på bred front.

”Vem äger datan? När datan ska användas på ett specifikt sätt, och någon annan med en annan tanke i fel användning får tag i den, vem har ansvaret? får man publicera datan hur man vill? Vissa saker kan vara känsliga, vad händer om det används i brottsligt syfte? Avvägningar för risker måste göras, mycket juridik kommer in i bilden” – säger Thomas Holmström.

C-ITS öppnar dörrar till en framtid där transport blir mer intelligent och effektiv. Genom att fortsätta utforska teknologins möjligheter, skapa lämpliga juridiska ramar och främja samarbete mellan olika aktörer kan vi forma en framtid där C-ITS spelar en avgörande roll för en smidigare och mer hållbar mobilitet och för att göra våra vägar säkrare och mer effektiva.