Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

Gemensamt bildspråk förenklar återvinningen

Från och med 1a juli år 2020 lanserades ett nytt gemensamt system för avfallssortering av Avfall Sverige. De nya skyltarna på avfallsstationerna gör det enklare för alla att sortera rätt.

Återvinning och miljötänk har varit en prioritet bland städer och kommuner. Varje år görs stora satsningar för att göra Sverige mer hållbart. Målsättningen är att nå en cirkulär ekonomi – det vill säga att återbruka så mycket av råvarorna vi kan. Det gemensamma skyltsystemet ska underlätta för alla att sortera sitt avfall rätt och stärka återbruket. Skyltsystemet som lanserades har som målsättning att skapa en igenkänningsfaktor som leder till att gemene man får förutsättningarna att veta hur avfallet ska hanteras och vart det ska slängas.

” Frågan om ett gemensamt nationellt skyltsystem för avfallsbenämningar och tillhörande skyltar har diskuterats inom Avfall Sverige till och från under många år. Under gediget förankringsarbete arbetades ett sådant fram år 2020, efter en dansk förlaga.” – skriver Avfall Sverige.

Blinkfyrar som är Sveriges största leverantör av vägmärken och skyltar fick i uppdrag att ta fram skyltar till två återvinningscentraler efter de riktlinjer som återvinningscentralerna har fått som förslag att följa. Blinkfyrars förhoppning är att deras arbete med skyltarna hjälper fler att sortera rätt. ” miljö och hållbarhet är ett viktigt mål för oss på Blinkfyrar, därför förväntar vi oss att flera återvinningscentraler kommer följa de förslagna gemensamma riktlinjerna”.

 

För att höra mer kring riktlinjerna eller för att beställa skyltar med egen grafik, kontakta AB Blinkfyrar på: offert@blinkfyrar.se

Liknande artiklar