Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

Hitta produkter på BASTA

Att hitta Blinkfyrars produkter på BASTA

Vad är BASTA?

Blinkfyrar är anslutna till BASTA med syfte att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg och anläggningsprodukter. BASTA Systemet vänder sig till alla som vill göra medvetna produktval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. Detta kan vara fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer och privatpersoner.

BASTA-systemet bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” samt FNs globala mål ”Hållbar konsumtion och produktion”.

 

AB Blinkfyrar – Ett stort sortiment

Vi på AB Blinkfyrar har ett sortiment på nästan 2 000 produkter som uppfyller BASTAs kriterier. Alla dessa artiklar hittar du på BASTAS hemsida under ”sök artiklar” och sedan en sökning på AB Blinkfyrar.  Se vår guide i länken nedan.

/Mediabank/Blinkfyrars artiklar - Basta.pdf

Liknande artiklar