Blinkfyrar - Sveriges största leverantör av infrastruktur produkter

Rengöra Skyltar: 10 Tips för Klotterborttagning och Underhåll

Upptäck de bästa metoderna för effektiv rengöring och klotterborttagning på skyltar med våra 10 tips.

Har du någonsing undrat - hur rengör man skyltar och vägmärken?

Att hålla vägskyltar rena och läsbara är avgörande för trafiksäkerheten och vägledning. Skyltar som täcks av smuts, klotter eller andra föroreningar kan bli oläsliga, vilket kan leda till förvirring och potentiella olyckor. Här är tio professionella tips för effektiv rengöring och klotterborttagning på vägskyltar.

1. Använd Mjuk Borste

För att rengöra en skylt effektivt, använd en mjuk borste, liknande de som används i biltvättar. Detta säkerställer en jämn vattenfördelning över hela borstytan och minimerar risken för repor på skyltens reflexmaterial.

2. Rikligt med Vatten

Se till att använda rikligt med vatten under rengöringen. Detta hjälper till att skölja bort sand, grus och andra partiklar som kan repa skyltens yta. Vattenmängden spelar en avgörande roll för att undvika skador på reflexmaterialet.

3. Undvik För Höga Temperaturer

Temperaturen på vattnet som används för att rengöra skylten får aldrig överstiga +60° C. Dessutom bör skillnaden mellan utomhustemperaturen och vattentemperaturen inte vara större än +60° C. För höga temperaturer kan skada skyltens material.

4. Använd Inte Högtryck eller Ånga

Undvik att använda högtryckstvättar eller ångaggregat när du rengör vägskyltar. Dessa metoder kan vara för aggressiva och skada skyltens yta och reflexmaterial.

5. Använd Bara Vatten för Regelbunden Tvätt

Vid regelbunden rengöring räcker det ofta med att använda rent vatten. Detta är tillräckligt för att hålla skyltarna rena om de tvättas regelbundet, vilket också minimerar behovet av starkare rengöringsmedel.

6. Tvättmedel Endast vid Kraftig Nedsmutsning

Vid kraftig nedsmutsning kan ett lämpligt tvättmedel användas. Tvättmedlet bör ha följande egenskaper:

  • Ingen slipande effekt.
  • PH-värde mellan 6 och 8 (inte höggradigt surt eller alkaliskt).
  • Fritt från starka lösningsmedel eller alkoholer.

7. Normalt Tvättförfarande

För att uppnå bästa resultat, följ detta tvättförfarande:

  • Skölj först av all smuts.
  • Tvätta vägmärket uppifrån och ned.
  • Undvik onödig skrubbning för att inte gnida ytan för hårt.
  • Skölj slutligen av vägmärket med rent vatten.

8. Hantering av Föroreningar

Föroreningar som asfalt, dieselolja, krita eller tjära kan avlägsnas med en trasa och lacknafta. Observera att lösningsmedel kan skada tryckfärgen på screentryckta ytor. Efter att ha använt lösningsmedel måste skylten sköljas av med tvättmedel och vatten.

9. Klotterskydd

Vid tillverkning kan vägskyltar förses med klotterskydd. Detta skydd gör det enklare att rengöra klotter med ett klotterborttagningsmedel. AB Blinkfyrar erbjuder effektiva klotterborttagningsmedel för detta ändamål.

Se klotterborttagning som är säkert att använda på skyltar som är klotterskyddade.

Klotterborttagning för skyltar och vägmärken -  Blinkfyrar

10. Undvik Smutsavvisande Medel

Behandling av vägskyltar med smutsavvisande, silikonbaserade medel bör undvikas. Dessa medel kan skada reflexfolien, vilket påverkar skyltens effektivitet och hållbarhet negativt.

Lagring

Före montering ska skyltar helst lagras inomhus. Om emballaget vid något tillfälle blivit blött eller vid lagring utomhus måste alltid skyltarna tas ur sitt emballage. Skyltarna får ej lagras i högar så att tryckskador kan uppstå.

Följ vårt nyhetsbrev för fler tips

Liknande artiklar