Vi monterar, driftsätter och servar våra projekt

Vi erbjuder drift- och underhållskontrakt för VMS, LED-displayer, parkeringssystem, fordonshinder, infartsskyltar, trafiksignaler och gatubelysning.

Drift & Underhåll

Blinkfyrar erbjuder drift och underhåll av VMS, infartsskyltar, parkering, fordonshinder, trafiksignaler och gatubelysning. Våra kunder är allt från kommuner till större butikskedjor. Flera av våra uppdrag sker i eller kring trafik.

 
Läs mer om Projekt & Service.

Kontakta Diako Behnam för mer information;

Diakos kontaktuppgifter är:
0720704008 
diako.behnam@blinkfyrar.se

Projekt & Service

Vi erbjuder en dedikerad projektgrupp som hanterar hela eller delar av en totalentreprenad gällande projekt inom infrastruktur. Projekten som omfattas är säkerhetsprodukter/fordonshinder, parkering, infartsskyltar, LED-displayer samt drift- och underhållsavtal på våra tjänsteerbjudanden samt gatubelysning och trafiksignaler.
När projekten blir större, mer komplexa och behovet av mer kompetens uppstår så finns vi här. Vår dedikerade projekt- och servicegrupp har lång erfarenhet av infrastrukturprojekt med hög teknisk kompetens.

Redan idag utvecklar vi produkter och applikationer tillsammans med våra kunder. Det kan handla om både enklare lösningar och mer komplexa. Vi orienterar oss ständigt i nyutvecklade produkter/system och behov som marknaden frågar efter och därför kan vi erbjuda innovativa lösningar för att integrera desamma.

Läs mer här nedan om våra respektive olika erbjudanden;

Drift & Underhåll erbjudanden

Fordonshinder

Pollare, Road blockers m.fl kräver av och till service och ett visst underhåll. Det hjälper vi till med!

Parkering

Vi erbjuder drift och underhåll av parkeringsledning, tekniken kring parkering, uppdateringar av mjukvaror mm.

Infartsskyltar

Stora digitala LED-skyltar utmed motorvägar kan vara svårtillgängliga och svårarbetade. Vi har lång erfarenhet och kunskap. Kontakta oss!

VMS

Digitala trafikskyltar som behöver servas eller lagas kräver en teknisk kompetens som vi har lång erfarenhet av.

Trafiksignaler

När trafiksignaler slutar fungerar uppstår kaos. Det kräver trafikkunskap och snabb inställelsetid, det kan vi erbjuda.

Gatubelysning

Tänk att bara byta några lampor, vilken skillnad det gör. Att se till att bilvägar, cykel- och gångbanor är korrekt upplysta kan vi hjälpa till med.

LED

Digitala LED-displayer som behöver servas eller lagas kräver en teknisk kompetens som vi har lång erfarenhet av.