Vi leder branschens digitala utveckling

Blinkfyrar driver utvecklingen av innovativa trafiksäkerhetslösningar. Som underleverantör till Trafikverket är vi en aktiv part i att utveckla vägtrafiksystemets utformning. Vi erbjuder totallösningar för hantering av vägmärken i ett teknikstyrt samhälle. Dessa digitala lösningar möter självklart framtidens behov och krav.

Läs mer

Vi är nu ISO 9001 och ISO 14001 certifierade

Bättre för kunden, bättre för miljön och bättre för oss! Vi har efter en grym insats kommit i mål med ISO-certifiering av 9001 och 14001. Allas våra insatser har varit avgörande för certifieringen och vi tackar vår personal till en lyckad certifiering.

Vi leder branschens digitala utveckling

Blinkfyrar driver utvecklingen av innovativa trafiksäkerhetslösningar. Som underleverantör till Trafikverket är vi en aktiv part i att utveckla vägtrafiksystemets utformning. Vi erbjuder totallösningar för hantering av vägmärken i ett teknikstyrt samhälle. Dessa digitala lösningar möter självklart framtidens behov och krav.

Läs mer

Vi leder branschens digitala utveckling

Blinkfyrar driver utvecklingen av innovativa trafiksäkerhetslösningar. Som underleverantör till Trafikverket är vi en aktiv part i att utveckla vägtrafiksystemets utformning. Vi erbjuder marknadens säkraste och mest flexibla mobila fordonsbarriär för att förhindra obehörig trafik från att komma in på avstängda vägar eller områden.

 

Våra vägmärken och vår vägmärkeshantering följer den digitala utvecklingen.

 

Vi fortsätter att vara fokuserade på att behålla vår marknadsledande position. Vägmärken och vägmärkeshanteringen måste följa den digitala utvecklingen och därför möter våra digitala lösningar framtidens behov och krav.

Elisabeth Nagy
VD, AB Blinkfyrar.

 

Smart City

Ambitionen med Smart City är att skapa hållbara samhällen och förbättrad livskvalité. Staden och Blinkfyrars produkter hjälper invånarna fatta smarta beslut om till exempel bästa resväg och enkel parkering.

Läs mer

iBLF är Smart City

Blinkfyrars koncept iBLF Digitala staden är digitala vägmärkeslösningar intelligent sammankopplade genom sensorer, appar och molntjänster. Resultatet är, förutom minskad miljöpåverkan effektivare och förenklad planering och hantering.

Läs mer

Blinkfyrar - Säkra staden

I rollen som marknadsledare ligger ansvaret att skapa utveckling – gärna på många olika plan. Det gör vi! Vårt senaste koncept - Säkra staden - innefattar bland annat fordonsskydd som ökar säkerheten. Att skyddet står där de ska stå kan övervakas av vår iBLF-sensor och app SiC som larmar om så inte är fallet.

Läs mer
 

 

iBLF Digitala staden är Smart City

Lösningen för ett 100% digitalt arbetsflöde.

Arbetar du med trafikplanering? Har du behov av att veta exakt status på till exempel ett vägmärke, en väg eller ett område? Kanske arbetar du med projektering, planering, administration, dokumentation, övervakning, arbetsledning eller montage?

Blinkfyrars koncept iBLF Digitala staden innefattar digitala vägmärkeslösningar med intelligent sammankoppling genom sensorer och molntjänster. Vi är först med att erbjuda ett 100 procentigt digitalt arbetsflöde. Resultatet är effektivisering och förenkling av planering och hantering.

Läs mer om iBLF Digitala staden
 

Referenser

Vi har många nöjda kunder och samarbetspartners. Detta är vi stolta över!

 

 

Driftsäker p-ledning, Mobilia

”Vi fick igång p-ledningen innan julhandeln och märkte resultat direkt. Behovet av parkeringsvakter som dirigerade trafiken minskade drastiskt och tidigare års kaotiska parkeringssituation uteblev. Kunderna hittade lediga parkeringar och alla var nöjda och glada!”

- Anders Murmark,
Marknadsområdeschef,
Mobila Atrium Ljungberg.  

Det känns skönt att ha Carrest som extra säkerhet

”Blinkfyrar levererade ett dussin Carrest under åren 2012 - 2013 till oss, efter krav från Trafikverket på en säker arbetsmiljö för både människor som arbetar på vägen och trafikanter. Vi har haft väldigt få incidenter, men det känns skönt att ha Carrest som en extra säkerhetsåtgärd.”

- Per Hallberg,
Platschef Anläggning,
Drift och Underhåll på PEAB
.

Vi levererar Sveriges största cykelvägvisning

”Skyltar för klammerlöst montage med färre komponenter än traditionellt är jättebra då det förenklar montaget, som till stor del kan ske inomhus och i förväg. De nya tabellvägvisarna har mottagits gott bland cyklisterna. Totalt har vi monterat 7 000 riktningar och cirka 3 500 stolpar.”

- Mikael Würtz,
Platschef, Skyltteknik, Svevia.

 

 

Miljö och kvalitet

Vi är del i skapandet av ett hållbart samhälle

Att värna om vår miljö är viktigt för oss. Blinkfyrar ska bidra till ett hållbart samhälle. Vår verksamhet bedrivs med stor kompetens, personligt ansvar hos våra medarbetare. Detta lägger grunden för vårt kvalitetstänkande som ska minimera vår miljöinverkan.

Vi har även ett stort fokus på kvalitet. Målsättningen är att varje affärshändelse ska handläggas på ett sätt som uppfyller de ställda kraven av samhället och inte minst kunderna.

Läs mer om våra policies
 

 

Ladda ner vår handbok

Vill du veta mer om oss, våra produkter och tjänster? Ladda ner vår handbok och se vad Blinkfyrar kan erbjuda dig och din verksamhet!

Ladda ner handbok

Ta del av vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du tillgång till spännande nyheter och intressant information om oss och vår bransch!

Prenumerera