Blinkfyrar Effektiviserar Trafikomledning Efter Jordskred Nära Stenungsund

Blinkfyrar levererar skyltar efter jordskred nära Stenungsund
Ritningar från Blinkfyrar

Under natten till lördagen den 23 september inträffade ett allvarligt jordskred i närheten av Stenungsund, vilket resulterade i att stora delar av vägbanan på E6:an i höjd med Stenungsundsmotet rasade och ledde till att vägen blev helt avstängd i båda riktningar. För att mildra konsekvenserna och säkerställa att trafiken kan fortsätta flyta smidig levererar Blinkfyrars team omledningsskyltar.

Läggning utav 100 kvadratmeter skylt i Blinkfyrars produktion

Blinkfyrar levererar 100 kvadratmeter vägmärken för att leda om trafiken till säkrare vägar i området. Denna insats är av avgörande betydelse för att minimera trafikstörningarna och skapa en säker och effektiv rutt för trafikanterna att följa.

Vägmärkena placeras av entreprenör strategiskt längs med E6 – Göteborg. Detta möjliggör för trafikanterna att ta en säkrare väg och undvika området som påverkades av jordskredet.

Liknande artiklar